predprojektova-a-projektova-priprava-vystavby-novej-budovy-materskej-skoly-moduloveho-typu v-obci-zohor

Predprojektová a projektová príprava výstavby novej budovy materskej školy modulového typu v obci Zohor

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Predprojektová a projektová príprava výstavby novej budovy materskej školy modulového typu.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Malacky

Obec: Zohor

Celkové výdavky projektu: 23 962 €