predstavitelia-metropolitnych-regionov-diskutovali-v-bruseli-o-buducnosti-koheznej-politiky

Predstavitelia metropolitných regiónov diskutovali v Bruseli o budúcnosti kohéznej politiky

V stredu 1.3.2023 sa v Bruseli uskutočnila Konferencia „Metropolitan regions shaping transformation“ zameraná na úlohu metropolitných regiónov v procese environmentálnej a digitálnej transformácie a ich postavenie v rámci kohéznej politiky po roku 2027. Konferencia bola organizovaná združením nemeckých metropolitných regiónov v spolupráci so Zastúpením Bavorska pri EÚ v Bruseli. Konferencie sa zúčastnil predseda BSK Juraj Droba, ktorý vystúpil v panelovej diskusii ako jeden z rečníkov.

Konferenciu oficiálne zahájila Melanie Huml, ministerka pre európske a zahraničné záležitosti Bavorska a Jakob Richter a Christa Standecker zo Združenia nemeckých metropolitných regiónov, ktorí vyzdvihli postavenie metropolitných regiónov v rámci EÚ a zdôraznili, že úspešnosť akejkoľvek transformácie, či už zelenej, digitálnej, sociálnej alebo ekonomickej, je založená na partnerstvách a vzájomnej spolupráci.

Predseda BSK Juraj Droba vystúpil ako rečník v rámci diskusie zameranej na postavenie a výzvy metropolitných regiónov v súčasnom (2021 – 2027), ale aj budúcom (2027+) programovom období politiky súdržnosti.

Bratislavský župan Juraj Droba sa na úrovni EÚ aktívne venuje problematike metropolitných regiónov už od roku 2019 kedy bol vymenovaný za spravodajcu stanoviska Európskeho výboru regiónov „Metropolitné regióny: výzvy a postavenie v rámci budúcej politiky súdržnosti po roku 2020“. Stanovisko zdôrazňuje potenciál metropolitných regiónov, upozorňuje na ich najdôležitejšie výzvy a navrhuje možnosti podpory a riešení z európskej perspektívy.

V rámci panelovej diskusie predseda BSK zdôraznil, že „metropolitné regióny čelia špecifickým výzvam v oblasti životného prostredia, udržateľnej dopravy či sociálnej inklúzie, ktoré musia byť adekvátne reflektované v rámci kohéznej politiky.“ Pripomenul aj úlohu miestnych a regionálnych orgánov, ktoré stáli v prvej línii pri zvládaní kríz, či už išlo o pandémiu COVID, energetickú krízu alebo poskytovanie pomoci ľuďom utekajúcim z Ukrajiny. Bratislavský župan tiež zdôraznil, že „metropolitná agenda je jednou z kľúčových priorít Bratislavského kraja, ktorú budeme aktívne presadzovať v rámci všetkých dôležitých diskusií o politike súdržnosti po roku 2027.“

Popri konferencii predseda BSK Juraj Droba absolvoval bilaterálne rokovanie s ministerkou pre európske a zahraničné záležitosti Bavorska Melanie Huml. Hlavnou témou rokovania bola spolupráca medzi spolkovou krajinou Bavorsko a Bratislavským krajom pri zdieľaní know-how v oblasti stredného odborného vzdelávania a budovania stredoškolských kampusov. Bratislavský župan sa s bavorskou ministerskou dohodol na nadviazaní spolupráce medzi strednými školami zameranými na oblasti vinárstva, ovocinárstva, záhradníctva a gastronomických služieb.

Ministerka pre európske a zahraničné záležitosti Bavorska Melanie Huml (vpravo) a predseda BSK Juraj Droba (vľavo)