pripominame-si-79.-vyrocie-slovenskeho-narodneho-povstania

Pripomíname si 79. výročie Slovenského národného povstania

„Považujem za mimoriadne dôležité si túto súčasť našich dejín, ktorá mala nemalý vplyv na ďalšie budovanie našej spoločnosti, každoročne pripomínať. Slovenské národné povstanie považujem za obrovský prejav odvahy tých, ktorí sa rozhodli bojovať proti zločineckému režimu a za slobodu. Vyjadrujem obdiv a vďaku hrdinom Slovenského národného povstania – vojnovým veteránom, ktorí riskovali život a životy svojich blízkych. Povstali voči zlu, ktoré bolo nutné poraziť, uviedol na pietnej spomienke na Námestí SNP dňa 24. augusta 2023 predseda BSK Juraj Droba.

Bratislavský župan zdôraznil, že naša úcta patrí všetkým, ktorí účastníkom povstania pomáhali – poskytli im bezpečný úkryt či zásoby jedla. „Slovenské národné povstanie nepochybne prispelo k víťazstvu v II. svetovej vojne, hoci bolo vojensky porazené. Nedovoľme, aby bol tento akt odvahy poškvrnený rôznymi nepravdami a dezinformáciami.“

Juraj Droba s blížiacimi sa voľbami apeloval na všetkých voličov, aby nezabúdali na hrôzy, ktoré sa počas vojny diali a nedopusťme, aby sa história opakovala: „Nenechajme sa zmanipulovať tými, ktorí svoje nekalé ciele schovávajú za vlastenectvo či tradičné hodnoty. Naopak, obraňujme slabších a menšiny, podporujme slobodu, ľudskú dôstojnosť a rovnaké práva pre všetkých bez rozdielu. Edukujme naše deti, že o charaktere a hodnote človeka nerozhoduje pohlavie, farba pleti, vierovyznanie či sexuálna orientácia, ale jeho skutky. Aj o tomto je totiž pamiatka SNP,“ zakončil Juraj Droba.