pripravit-sa,-pozor-citam! seminar-o citani-deti

Pripraviť sa, pozor čítam! Seminár o čítaní detí

Malokarpatská knižnica v Pezinku predstavuje nový projekt a pozýva na už druhé stretnutie 18. marca 2023. Seminár je pre rodičov, učiteľov, knihovníkov a všetkých, ktorých zaujíma detská literatúra

Ide o sériu stretnutí o detskej literatúre. Semináre sa zamerajú na rôzne okruhy ako napríklad Ako pracovať so súčasnými knihami pre deti? Aké nové formy literatúry sa stávajú populárne? Ako na čítanie ak je dieťa nečitateľ? Ako podporiť záujem o literatúru? 

Semináre budú raz mesačne do konca školského roka, vždy v sobotu o 10.00 hod. Informácie o pripravovaných seminároch nájdu záujemci na www.kniznicapezinok.sk ako aj na sociálnych sieťach knižnice.