projekt-elektrickovej-trate-pred-novym-snd-je-vo-faze-posudzovania-vplyvu-na-zivotne-prostredie

Projekt električkovej trate pred novým SND je vo fáze posudzovania vplyvu na životné prostredie

Projekt novej električkovej trate v Bratislave v úseku Košická, ktorá má viesť aj pred novou budovou Slovenského národného divadla, predložilo hlavné mesto do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie – EIA. V zámere odhaduje spustenie výstavby v roku 2024. Celkové investičné náklady predpokladá na úrovni 40 miliónov eur. 

„Cieľom je rozšíriť existujúci sieť električkových tratí na území Bratislavy v úseku Pribinova – Košická – Miletičova,“ píše magistrát v zámere s tým, že tým chce riešiť najmä dopravu v rýchlo sa rozvíjajúcom území. Výstavbou novej trate sa podľa samosprávy má taktiež technicky a prevádzkovo dotvoriť súčasná električková sieť v Bratislave. „Zámerom je dať hlavnému mestu kompaktný, prevádzkovo plnohodnotný, koľajový systém,“ podotklo mesto.

Plánovaná trať v trase Pribinova-Košická-Miletičova-Záhradnická má umožniť v budúcnosti vybudovať aj novú perspektívnu vetvu na Prístavnej ulici alebo na Mlynských nivách s jej možným budúcim predĺžením do bratislavských mestských častí Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Električková trať v úseku Košická má byť napojená na takzvaný vnútorný električkový okruh na Šafárikovom námestí a na Petržalskú radiálu na Starom moste. Následne má byť vedená cez Pribinovu, Košickú a Miletičovu ulicu. Nový električkový úsek chcú v križovatke Miletičova-Záhradnícka napojiť na Ružinovskú radiálu. Celková dĺžka trate sa plánuje na úrovni 2,8 kilometra.

Technicky má byť budovaná ako typ pevnej jazdnej dráhy. Ráta sa, že povrch trate bude mať takzvaný vegetačný kryt a vysadí sa tu zrejme rozchodník ako na Karlovesko-Dúbravskej radiále. Projekt počíta aj s výsadbou vzrastlej i kríkovej zelene. Rovnako aj s úpravou dotknutých komunikácií, chodníkov či cyklociest. Mesto Bratislava bude pri plánovanej električkovej trati spolupracovať s developerom J&T Real Estate. Ten má v okolí Pribinovej viacero investičných projektov. S jeho vedením podpísal v uplynulých týždňoch primátor hlavného mesta Matúš Vallo memorandum. Súkromník plánuje prispieť aj finančne.

Plánovaná električková trať popred novú budovu SND vyvolala negatívne reakcie zo strany ministerstva kultúry, ktoré vlastní na tomto území pozemky, i zo strany vedenia SND. Obávajú sa negatívneho vplyvu na prevádzku divadla. Mesto, naopak, toto trasovanie považuje za najlepší variant. Magistrát deklaruje zrealizovanie čo najpresnejšieho hodnotenia vplyvu trasy električky v blízkosti divadla.

ZDROJ: TASR