projekt nova-matadorka-vstupuje-do-dalsej-fazy

Projekt Nová Matadorka vstupuje do ďalšej fázy

Developerský zámer Nová Matadorka, ktorý má vzniknúť v areáli bývalého výrobného závodu Matador v bratislavskej Petržalke, vstúpil do fázy posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Koncept otvorenej mestskej štvrte má do bývalých priemyselných areálov priniesť bývanie, prácu, šport, kultúru i spoločenské vyžitie.

Prvou etapou je projekt Smaltovňa, ktorý po niekoľkoročnej príprave získal právoplatné stavebné povolenie.

„Lokalita bývalej Matadorky bola v posledných dekádach na mentálnej mape Bratislavy skôr sivou zónou, ktorá zďaleka nevyužíva svoj potenciál. Veríme, že Nová Matadorka sem opäť prinesie život a naštartuje ďalší rozvoj širšej lokality,“ skonštatoval Ján Benetin z developerskej spoločnosti OXIO.

Návrh na ploche viac ako desať hektárov predpokladá vznik mestského prostredia, v ktorom bude prevažovať zástavba kompaktnej a nízkej blokovej štruktúry s výškou približne päť až osem nadzemných podlaží. V projekte má dominovať funkcia bývania, vzniknúť by malo približne 2300 bytov. V rámci občianskej vybavenosti sa počíta napríklad aj so základnou a materskou školu, domovom sociálnych služieb, multifunkčnou športovou halou, ihriskami i hotelom.

Architektúra má zároveň odkazovať na industriálne dedičstvo lokality. Pre čo najväčšie zachovanie odkazu starej Matadorky spolupracoval autorský tím s architektmi z občianskeho združenia (OZ) Čierne diery. Najvýraznejšie sa táto spolupráca prejavila v prvej etape budúcej štvrte, v Smaltovni, ktorá zachováva a využíva typické časti pôvodných priemyselných budov a kombinuje ich s novou architektúrou. Prinesie tak nielen mestské bývanie, ale aj verejné a poloverejné priestory v pôvodných industriálnych objektoch.

V budúcej štvrti sa však majú objaviť aj ďalšie objekty a fragmenty tehlových fasád či časti konštrukcií, ktoré pripomenú jedinečný priemyselný charakter miesta. Jednou z dominánt a charakteristických prvkov Novej Matadorky má byť napríklad komín, ktorý sa má revitalizovať a integrovať do oddychovej a športovej zóny. Lokalita riešeného zámeru Nová Matadorka je ohraničená Kopčianskou, Úderníckou a Bratskou ulicou. V súčasnosti sa tam nachádza iba súbor čiastočne využívaných alebo nevyužívaných výrobných a skladových budov ešte z čias bývalého výrobného areálu Matador a niekoľko malých prevádzok služieb a výroby.

Zdroj: TASR, Foto: novamatadorka.sk