reforma-verejnej-spravy-je-potrebna-ale-nie-takato.-podcast-s-barborou-lukacovou-(podcast)

Reforma verejnej správy je potrebná. Ale nie takáto. Podcast s Barborou Lukáčovou (PODCAST)

46 okresov a len 5 krajov. Taký je návrh nového územno-správneho členenia, ktorý pred pár dňami doslova unikol na verejnosť.

Bratislavský samosprávny kraj upozorňuje, že reformu verejnej správy treba dokončiť, nie pokaziť.

„To, čo samosprávy na Slovensku v skutočnosti potrebujú, je dokončenie decentralizácie verejnej správy a nové usporiadanie kompetencií žúp, obcí aj štátnej správy. Najprv musíme vyriešiť kompetencie a financovanie samospráv, až potom kresliť nové usporiadanie okresov a krajov. Vláda k tejto téma pristupuje úplne opačne. Čo je ešte horšie, rezort vnútra chystá zásadnú reformu fungovania samospráv, do ktorej samosprávy vôbec nie sú zapojené.“

Ako vznikol nový návrh na územno-správne členenie Slovenska? Je vôbec reálny? Treba zrušiť alebo ponechať okresy? Zaniknú niektoré kraje? Ako treba usporiadať kompetencie a financie?

Viac už sa dozviete v rozhovore s Barborou Lukáčovou, riaditeľkou odboru stratégii, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja.