rekonstrukcia-a-dostavba-materskej-skoly-v-obci-jablonove

Rekonštrukcia a dostavba materskej školy v obci Jablonové

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia a dostavba materskej školy v obci Jablonové.

Projekt rieši prístavbu a stavebné úpravy v rámci rekonštrukcie jestvujúcej budovy spojenej Základnej školy s materskou školou v obci Jablonové. Hlavný cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom IROP.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • Realizácia prístavby
  • Rekonštrukcia jestvujúcich nevyhovujúcich častí materskej školy
  • Modernizácia detského ihriska
  • Cieľovou skupinou realizovaného projektu sú deti predškolského veku a zamestnanci MŠ.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci IROP (vo výške 267 400 €)

Okres: Malacky

Obec: Jablonové

Celkové výdavky projektu: 620 017 €