rekonstrukcia-arealu-sportoviska-v-mestskej-casti-bratislava-karlova-ves

Rekonštrukcia areálu športoviska v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia areálu športoviska.

Pôvodný stav zatrávnenej plochy areálu umožňoval využívanie plochy na športovanie len pri priaznivom počasí. Areál športoviska bol zrekonštruovaný na viacúčelové ihrisko s vodopriepustným umelým povrchom EPDM a rozmerom plochy 43×22,7 (m). Na ihrisku sú vyznačené hracie plochy a osadené koše a bránky pre streetball/basketbal, volejbal, hádzanú a futbal. Ihrisko bolo dané do bezplatného užívania verejnosti a spojenej škole Tilgnerova.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z rozpočtu mestskej časti a tiež z externých zdrojov OZ Pomoc škole Tilgnerova (vo výške 80 000 €).

Okres: Bratislava

Obec: Mestská časť–Karlova Ves

Celkové výdavky projektu: 116 795 €