rekonstrukcia-miestnej-komunikacie-na-ulici-skolska-vratane-krizovatky-s-ulicou-struharova-az-po-obchodnu-ulicu v-obci-zohor

Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Školská vrátane križovatky s ulicou Struhárova až po Obchodnú ulicu v obci Zohor

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Školská vrátane križovatky s ulicou Struhárova až po Obchodnú ulicu.

Ide o rekonštrukciu dotknutého úseku komunikácie Školskej ulice, o výmenu konštrukcie vozovky a obrubníkov. Podstatnejšou zmenou je križovatka, ktorá je vyvýšená a sú na nej priechody pre chodcov. Súšasťou je aj rekonštrukcia a doplnenie odvodnenia a výsadba stromov a okrasnej zelene. Súšasťou stavby je aj rekonštrukcia chodníka na severnej časti Školskej ulice.

Okres: Malacky

Obec: Zohor

Celkové výdavky projektu: 182 949 €