rekonstrukcia-odvodnenia-komunikacie-v-meste-malacky

Rekonštrukcia odvodnenia komunikácie v meste Malacky

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia odvodnenia komunikácie na Hurbanovej ulici.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta.

Okres: Malacky

Mesto: Malacky

Celkové výdavky projektu: 29 602 €