rekonstrukcia-oplotenia-a-vstupnej-brany-hasicskej-zbrojnice-v-mestskej-casti-bratislava-podunajske-biskupice

Rekonštrukcia oplotenia a vstupnej brány hasičskej zbrojnice v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia oplotenia a vstupnej brány hasičskej zbrojnice.

V areáli hasičskej zbrojnice na Lieskovskej ceste 10674/10 v Bratislave sme zrekonštruovali pôvodné oplotenie areálu a vstupnú bránu.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z rozpočtu mestskej časti a tiež z externých zdrojov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (vo výške 11 264 €).

Okres: Bratislava

Obec: Bratislava-mestská časť Podunajské Biskupice

Celkové výdavky projektu: 20 941 €