rekonstrukcia-povrchu-ulice-v-meste-malacky

Rekonštrukcia povrchu ulice v meste Malacky

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia povrchu na Bernolákovej ulici.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta.

Okres: Malacky

Mesto: Malacky

Celkové výdavky projektu: 21 850 €