revitalizacia-cesty-ii/501-rohoznik-plavecky-mikulas

Revitalizácia cesty II/501 Rohožník-Plavecký Mikuláš

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja začína od pondelka 17.6.2024 s revitalizáciou cesty II/501 v úseku Rohožník-Plavecký Mikuláš a v intraviláne obce Kuchyňa. Predmetom stavby je vylepšenie parametrov cestného telesa najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia technológiou recyklácie za studena na mieste a výmena asfaltových vrstiev vozovky cesty II/501. V intravilánoch obcí Kuchyňa, Sološnica, Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš budú vymenené asfaltové vrstvy vozovky v hrúbke 10 cm. Cieľom revitalizácie je zlepšenie stavebno-technického stavu predmetného úseku cesty.

Postup výstavby:

Podľa harmonogramu zhotoviteľa revitalizácia začne na úseku cesty medzi Rohožníkom a Sološnicou. Od júla 2024 sa budú realizovať intravilány obcí Kuchyňa a Plavecké Podhradie. Od augusta 2024 sa bude realizovať intravilán obce Plavecký Mikuláš a úsek cesty medzi Sološnicou, Plaveckým Podhradím a Plaveckým Mikulášom. Intravilán obce Sološnica bude zrealizovaný ako posledný.

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť COLAS Slovakia, a.s.

Zmluvný termín realizácie je 8 mesiacov.

Dopravné obmedzenia:

Práce na revitalizácii vozovky budú realizované v čiastočnej uzávierke so striedavou premávkou. Žiadame vodičov o zvýšenú pozornosť a trpezlivosť pri prejazde daným úsekom