ruzinov-aj-tento-rok-pomoze-rodinam-v-nudzi-vianocnym-prispevkom

Ružinov aj tento rok pomôže rodinám v núdzi vianočným príspevkom

Rodiny s nezaopatrenými deťmi v hmotnej alebo náhlej núdzi, ktoré majú trvalý pobyt v bratislavskom Ružinove, môžu mať aj tento rok o čosi pokojnejšie vianočné sviatky. Miestna samospráva im opäť pomôže vianočným finančným príspevkom, ktorý je od 150 do 200 eur, a to v závislosti od počtu detí. Informuje o tom na svojom webe.

Rodina s jedným dieťaťom môže dostať príspevok vo výške 150 eur, s dvoma deťmi vo výške 170 eur a s viac ako dvoma deťmi vo výške 200 eur. „Rodiny v hmotnej núdzi alebo rodiny v náhlej núdzi, ktorým v roku 2023 už bola poskytnutá niektorá z finančných výpomocí, majú nárok vianočný finančný príspevok vo výške 80 eur,“ pripomína samospráva.

Poskytovanie vianočného príspevku upravuje všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mestskej časti. O finančný príspevok však musí rodina požiadať, a to podaním žiadosti na ružinovskom miestnom úrade. Urobiť tak môže do 15. novembra. Súčasťou musia byť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku, predovšetkým potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je rodinou v hmotnej núdzi.

Tlačivo je zverejnené na webe mestskej časti, k dispozícii je tiež aj priamo na miestnom úrade na Mierovej ulici.

Zdroj: TASR