skolaci-sa-po-prazdninach-vracaju-do-skol

Školáci sa po prázdninách vracajú do škôl

Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch v opäť otvárajú, začína sa školský rok 2022/2023. V tomto roku ich bude navštevovať viac ako 704.000 žiakov. Do školských lavíc zasadne po úplne prvý raz 60.280 detí, ide o prvákov základných škôl. Tento školský rok sa začne bez výraznejších epidemiologických opatrení. Potvrdil to odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rezort školstva celkovo predpokladá nástup okolo 880.500 detí a žiakov do škôl. 

„Z toho do materských škôl pôjde okolo 174.500 detí. Z uvedeného predbežného počtu predpokladáme približne 63.500 detí v povinnom predprimárnom vzdelávaní,“ priblížili z ministerstva školstva. 

Do základných škôl sa vráti okolo 475.000 žiakov. Stredné školy v dennej forme bude navštevovať zhruba 204.000 žiakov, z toho približne 6100 v špeciálnych stredných školách. Prvákov na stredných školách má byť podľa predbežných informácií rezortu školstva 50.500. Do špeciálnych materských škôl pôjde 1900 detí a do špeciálnych základných škôl 25.050 žiakov. 

V novom školskom roku budú školy fungovať ako v čase pred pandémiou. Do lavíc žiaci zasadnú bez nutnosti nosenia rúšok, izolácia bude len pre pozitívnu osobu. Riaditeľ školy v prípade zlej pandemickej situácie bude mať možnosť zatvoriť triedu na päť dní či vyhlásiť chrípkové prázdniny. Pokračovať bude aj možnosť ospravedlnenia žiaka na päť dní. Odbremenia sa aj školy, ktoré už nebudú musieť vypĺňať covidový formulár. Ranný filter ostáva povinný len pre materské školy, na základných a stredných školách táto povinnosť nebude. 

Povolené aktuálne ostávajú aj školy v prírode, lyžiarske zájazdy, výlety a exkurzie či kurzy ochrany zdravia. Po nástupe do školy aj po prerušení dochádzky v trvaní viac ako päť vyučovacích dní (teda napríklad po chorobe žiaka) predloží rodič vyhlásenie o bezpríznakovosti. Na školách sa už nebude povinne testovať.