spolupraca-bratislavskeho-kraja-a-dolneho-rakuska-trva-uz-pat-rokov

Spolupráca Bratislavského kraja a Dolného Rakúska trvá už päť rokov

Bratislavský kraj spoločne s Dolným Rakúskom zrealizoval viaceré projekty a ďalšie sú v príprave či realizácii. Spolupráca trvá už päť rokov a najväčšie úspechy počas tlačovej konferencie hodnotili župan Juraj Droba a krajinský radca Dolného Rakúska Martin Eichtinger.

S krajinským radcom Dolného Rakúska, Martinom Eichtingerom, sme otvárali napríklad cyklomost VysoMarch. A na ďalšom, o kúsok vyššie hore po rieke Morava, pracujeme. Povodie Moravy spoločne meníme na novú turistickú destináciu, a to na oboch brehoch. Ďalší, už dokončený spoločný projekt, je rekonštrukcia modranského kaštieľa. A rekonštruujeme aj kaštieľ v Čunove, do leta 2023 ho premeníme na moderné ekocentrum. A je toho oveľa viac. V kultúre, doprave, turizme, ochrane životného prostredia. Pät rokov úspešnej spolupráce sme hodnotili na palube lode Twin City Liner, ktorá spája centrum Bratislavy a Viedne. Pre nás bola symbolom, ako blízko má Bratislavský kraj k Dolnému Rakúsku. Teším sa na ďalšie projekty, ktoré zveľadia oba susedné kraje,“ uviedol tlačovú konferenciu o päť rokov trvajúcej spolupráci predseda BSK Juraj Droba.

Príklady úspešných cezhraničných projektov v oblasti cestovného ruchu

 • Výstavba dvoch cyklomostov pre chodcov a cyklistov cez rieku Morava je jedným z najúspešnejších príkladov dobrej praxe cezhraničnej spolupráce medzi BSK a Dolným Rakúskom.
  • Cyklomost slobody bol oficiálne otvorený v septembri 2012 pričom spája obce Devínska Nová Ves a zámok Schloss Hof. Cyklomost bol financovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT počas programového obdobia 2007–2013
  • Cyklomost VysoMarch bol oficiálne otvorený v tomto roku 2022 pričom spája obce Vysoká pri Morave a Marchegg. Cyklomost bol financovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT počas programového obdobia 2014–2020
 • Ekocentrum v Čunove – Významný projekt spájajúci oblasti životného prostredia, vzdelávania a cestovného ruchu. Cieľom „EcoRegion SK-AT“ je zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva prostredníctvom rôznych foriem vzdelávacích aktivít. V rámci projektu dôjde k prestavbe historického kaštieľa v Čunove na ekocentrum.
  • Rozpočet 5,2 mil. EUR
  • Infraštruktúra je stále v rekonštrukcii. Momentálne bola dokončená strecha a osadné okná
  • Predpokladané dokončenie leto 2023
 • Heritage SK-AT – Cieľom projektu je rozvoj kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti, zriadenie kultúrneho a kreatívneho centra na zámku v Modre a zriadenie reprezentatívnej výstavnej sály na zámku Jedenspeigen na vytvorenie priestoru pre budúce vinárske a kultúrne prezentácie.
  • Rozpočet 3,7 mil. EUR
  • 7. 10. 2022 prebehlo slávnostné otvorenie s workshopmi, konferenciou a dňom otvorených dverí pre verejnosť