stante-sa-dobrovolnikom-v-zariadeni-socialnych-sluzieb

Staňte sa dobrovoľníkom v zariadení sociálnych služieb

Cez vianočné sviatky je medzi ľuďmi obrovská vlna empatie, myslíme na zdravotne či sociálne znevýhodnených ľudí. Tí však našu pomoc potrebujú po celý rok.

Radi by sme vám ponúkli možnosť stať sa dobrovoľníkom v zariadeniach sociálnych služieb. Klientom spríjemníte deň a vašu pomoc veľmi ocení aj vyčerpaný personál. Ako dobrovoľníci budete venovať kúsok svojho času konkrétnemu klientovi alebo klientom v čase, ktorý si vopred dohodnete so zariadením. So zamestnancami sa tiež môžete poradiť, aká činnosť bude najvhodnejšia. Môže ísť o čítanie knihy, hranie kariet, spoločný nákup, môžete učiť zručnosť, ktorú ovládate, v dobrom počasí vziať klientov na prechádzku či zmrzlinu.

Dobrovoľník nenahrádza funkciu personálu či rodinných príslušníkov, dopĺňa ju. Môže ísť o jednorazovú, krátkodobú či pravidelnú činnosť – je nezáväzná a čisto na vás. Viac informácií získate priamo v zariadení, v ktorom máte záujem dobrovoľnícku činnosť vykonávať. Bratislavský samosprávny kraj má v pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb, tu nájdete ich zoznam.

I keď je dobrovoľníctvo bez nároku na finančnú odmenu, odmenou je:

 • dobrý pocit z toho, že niekomu pomáhate
 • nové sociálne zručnosti
 • možnosť podieľať sa na príprave a realizácii zaujímavých aktivít v zariadení sociálnych služieb
 • zaujímavé referencie do profesionálneho života

Definícia a status dobrovoľníctva

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech iných osôb s ich súhlasom, alebo vykonáva dobrovoľnícku činnosť  pre verejný prospech. Dobrovoľník venuje dobrovoľníckej činnosti svoj čas, svoje zručnosti, schopnosti, vedomosti a kontakty. Dobrovoľnícku činnosť vykonáva mimo svojich pracovných, služobných a študijných povinností.

Status dobrovoľníka

 • ochota a chuť pracovať ako dobrovoľník bez nároku na odmenu
 • morálne a ľudské kvality
 • pevná vôľa, vytrvalosť a trpezlivosť
 • tolerancia, vľúdnosť a nezištnosť
 • spoľahlivosť
 • dobrovoľník má uzatvorenú písomnú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti s organizáciou, pre ktorú dobrovoľnícku činnosť vykonáva v zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • zákonom o dobrovoľníctve dobrovoľník získava právny status dobrovoľníka