stare-mesto-prispeje-na-nakup-skolskych-potrieb-pre-prvakov

Staré Mesto prispeje na nákup školských potrieb pre prvákov

Bratislavské Staré Mesto prispeje na nákup školských potrieb pre prvákov aj v novom školskom roku. Finančná pomoc je vo výške 50 eur. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke, kde je zverejnená aj žiadosť. O príspevok je možné požiadať do 15. novembra.

„Príspevok je jednorazová dávka, ktorou mestská časť prispieva na pokrytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku,“ pripomína samospráva.

Ide napríklad o zošity, písacie potreby, učebnice či nevyhnutné individuálne pomôcky, ale aj električenku. Účtovné doklady však nemôžu byť staršie ako päť mesiacov.

Finančná pomoc vychádza zo zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Tie upravujú podmienky a postup pri poskytovaní príspevku. Účinnosť nadobudli v septembri 2018. Finančnú pomoc pre prvákov poskytujú viaceré bratislavské mestské časti, suma sa môže líšiť.

Zdroj: TASR