stredna-zdravotnicka-skola-strecnianska-pozyva-na-den-otvorenych-dveri

Stredná zdravotnícka škola Strečnianska pozýva na Deň otvorených dverí

Stredná zdravotnícka škola Strečnianska pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu dňa 16. novembra v priestoroch školy v čase od 09.00 h do 15.00 h.

Deň otvorených dverí je zameraný na poskytnutie informácií o možnostiach štúdia na škole vo všetkých študijných odboroch a učebnom odbore, o podmienkach prijatia žiakov ZŠ a záujemcov o večerné štúdium.

Počas Dňa otvorených dverí môžete nahliadnuť do vzdelávacieho procesu prostredníctvom otvorených hodín, využiť možnosť osobnej komunikácie s manažmentom školy, učiteľmi, žiakmi aj poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.