svojim-zameranim-jedinecna.-sos-vinarsko-ovocinarska-uz-viac-ako-100-rokov-vychovava-sikovnych-vinohradnikov,-vinarov-a-ovocinarov

Svojím zameraním jedinečná. SOŠ vinársko-ovocinárska už viac ako 100 rokov vychováva šikovných vinohradníkov, vinárov a ovocinárov

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska je jedinečná škola svojho zamerania na Slovensku, kde sa stretáva vyše 100-ročná tradícia s najmodernejšími technológiami a inováciami. Mladých ľudí pripravuje pre atraktívne povolania v oblasti vinohradníctva, vinárstva a ovocinárstva. Vzdelávanie a prax sa kontinuálne prispôsobuje trendom na trhu doma a v zahraničí, čo dáva najlepšie predpoklady na uplatniteľnosť aj v oblasti modernej gastronómie a vidieckej turistiky. Viacerí úspešní someliéri a podnikatelia v oblasti vína sú absolventami.

K silným stránkam školy jednoznačne patrí aj zahraničná spolupráca s rovnakými školami, tvorivé vzdelávanie a prepojenie na prax, partnerstvá školy so silnými značkami na trhu, vlastná výroba, krásne prostredie areálu školy a moderný internát. Študenti v rámci prieskumov spokojnosti ocenili aj komunitnú atmosféru a možnosti privyrobenia si na vlastných a partnerských brigádach.

Každý žiak je obdarený nejakými schopnosťami, a jeho životný úspech závisí od toho, čo s nimi urobí. „My sa usilujeme preto vytvoriť čo najviac príležitostí na rozvoj jeho nadania, schopnosti a talentu. Prizývame si expertov, zabezpečujeme zahraničné stáže a vytvárame našim študentom úspešnú perspektívu,“ približuje škola na svojom webe.

Môžete si vybrať zo štyroch študijných odborov:

vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka – je určený pre tých, ktorí sa chcú naučiť umeniu výroby kvalitných vín, spoznať najnovšie vinárske technológie, spôsoby ošetrenia vín a získať základy zručností v podnikaní s vínom.

vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie – je určený pre tých, ktorí majú podnikavého ducha, radi sa púšťajú do vlastných projektov, chcú sa vzdelávať v  oblasti vinohradníctva a ovocinárstva a aj v ekonomike, účtovníctve, marketingu a manažmente.

vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika – je  vhodný  pre  uchádzačov,  ktorých zaujíma turistika na vidieku, víno v gastronómii, služby v agroturistike a ľudová kultúra. Štúdium v tomto odbore je vhodné pre tých, ktorí chcú v budúcnosti kvalifikovane pracovať v rodinnej firme, poľnohospodárskych podnikoch či v podnikoch cestovného ruchu. Perspektívy vidieckej turistiky na Slovensku, ale aj v zahraničí dávajú aj tomuto odboru dobré vyhliadky na uplatniteľnosť.

vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo –  štúdium v odbore ponúka  komplexné vedomosti z vinohradníctva, vinárstva, technológie výroby vína, ale aj z iných potravinárskych  odvetví,  ktoré  musí  someliér  poznať. Someliér  ovláda  zásady spoločenského správania, protokol, servis a degustáciu vína. Svoje uplatnenie nájde tak v tradičnej, ako aj v experimentálnej modernej gastronómii.

Absolventi školy majú široké možnosti uplatnenia sa v štátnych a súkromných vinohradníckych, vinárskych a ovocinárskych podnikoch, v agroturistickom sektore, v gastronómii či vinotékach.

Aj tento rok škola otvára žiakom končiacich ročníkov, ich rodičom a širokej verejnosti brány školy. Viac o štúdiu, odboroch, úspechoch, mimoškolských aktivitách sa môžete dozvedieť na Dni otvorených dverí, ktorý sa bude konať 22. novembra a 13. decembra. Škola si pre vás pripravila pútavú prezentáciu v krásnom prostredí areálu a priamo v priestoroch školy. Pripravené sú ukážky zo somelierstva. Deti sa oboznámia s možnosťou ďalšieho štúdia na škole, s tým, ako mladých ľudí pripravuje pre atraktívne povolania v oblasti vinohradníctva, vinárstva a ovocinárstva v oblasti modernej gastronómie a vidieckej turistiky, pre prácu doma ale aj v zahraničí.

Zdroj: www.vinarskaskola.sk