takto-pokracuje-modernizacia-vajnorskej-elektrickovej-radialy

Takto pokračuje modernizácia Vajnorskej električkovej radiály

Dopravný podnik Bratislava (DPB) začal začiatkom októbra s obojsmernou opravou časti Vajnorskej električkovej trate a rekonštrukciou nástupísk od jazera Kuchajda až po konečnú Zlaté piesky. Práce sú v plnom prúde.

Po dokončení sa zmení rýchlosť cestovania, komfort na zastávkach, skvalitní samotná prevádzka električkovej dopravy, znížia sa náklady na údržbu a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky električiek.

Bratislavský samosprávny kraj podporuje rozvoj a modernizáciu koľajovej dopravy, vďaka ktorej vznikne alternatíva voči prehustenej individuálnej automobilovej doprave. Súčasťou tohto plánu je aj modernizácia existujúcich a výstavba nových električkových tratí.

Aké práce sú zrealizované?

  • Ku dnešnému dňu bol zdemontovaný koľajový zvršok na koľaji č. 1 od Tomášikovej po Jurajov Dvor v rámci zastávok Magnetová, Odborárska a depo Jurajov Dvor. Na uvedenej trase je 7 priecestí, ktoré boli postupne uzatvárané po dvoch priecestiach a následne po rekonštrukcii spustené do prevádzky.
  • Prebiehajú dokončovacie práce na novom zvršku koľaje č.1.
  • Betónujú sa nové zastávky. Tento rok budú zrekonštruované zastávky Odborárska, Magnetová aj Depo Jurajov Dvor.
  • Na úseku č.1 bude 6.11.2023 preklopená výluka z koľaje č.1 a začnú búracie práce na koľaji č.2. Dobudujú sa zastávky a postupne ako budú zrealizované priecestia na koľaji č.2 sa pristúpi k finalizácii daného priecestia.
  • Prebieha rekonštrukcia triangla Jurajov dvor. Ten by mal byť dokončený v novembri.
  • Na úseku Jurajov dvor – Zlaté piesky bude tohtoročná rekonštrukcia len čiastočná, opravuje sa cestný prejazd pred križovatkou pri Shopping Palace. V úseku č.2. práce pokračujú na priecestiach Vajnorská a obratisko Zlaté piesky. Takisto bude zrekonštruovaný otvorený zvršok v dĺžke približne 200 metrov medzi zmienenými priecestiami.
  • Na obratisku Zlaté piesky sa buduje nové podložie.
  • Zastávkový prístrešok na nástupnej zastávke Zlaté piesky bol demontovaný a bude vybudovaný nový.

Pozrite si video:

História trate

Vajnorská radiála spájajúca Trnavské mýto s priemyselnou zónou v MČ Bratislava – Nové Mesto, časťou Jurajov dvor a rekreačnou oblasťou Zlaté piesky vznikla po častiach najprv v 50. rokoch minulého storočia, následne bola dobudovaná trať od Depa Jurajov dvor po konečnú v roku 1989. Za vyše tridsať rokov električková trať prešla len jednou úsekovou opravou, a to v roku 1993. Technický stav radiály je dlhodobo neuspokojivý. DPB sa preto v posledných rokoch zaoberal prípravou jej už nevyhnutnej opravy.

Nový koľajový zvršok a moderné zastávky

Úsek trate od Kuchajdy po Zlaté piesky bude opravený v dvoch častiach. Prvá bude zahŕňať takzvanú hrubú stavbu, druhá najmä dokončovacie práce. Oprava začne rozobratím existujúcej trate, odstránením koľajového zvršku a rozobratím zastávok. V priestore električkového koridoru bude vybudovaný nový otvorený koľajový zvršok. Zastávkové ostrovčeky budú zvýšené pre potreby cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a matky s kočíkmi po vzore zastávok zrealizovaných na Račianskej radiále. Ich povrch bude pokrytý Bratislavskou dlažbou, ktorá je v súlade s novými princípmi mesta Bratislava. Na každom nástupisku nebude chýbať nový prístrešok, označník a elektronická infotabuľa zobrazujúca odchody spojov tak, aby zastávky spĺňali všetky štandardy modernej MHD. Rekonštruované budú aj stožiare trakčného vedenia, kde dôjde k obnove ich povrchov a k aplikácii nového náteru antracitovej farby. Zároveň dôjde aj k posilneniu trakčných napájacích káblov tak, aby vyhovovali moderným vozidlám.

Oprava trate sa začala 5. októbra 2023 a s dokončovacími prácami potrvá do konca júna roku 2024. Počas prác na prvej časti bude pre cestujúcich vylúčená električková doprava a nahradená autobusovou v úseku od Stanice Nové Mesto po Zlaté piesky. Náhradná autobusová linka X4 počas rekonštrukčných prác v obdobnom intervale ako električky obslúži zastávky v blízkosti tých električkových. Zároveň budú vypravené kapacitnejšie autobusy na linke 53 ponúkajúcej alternatívne spojenie medzi Zlatými pieskami a Trnavským mýtom.

Keďže rekonštruované úseky trate sú v kontakte s priľahlou cestou, práce si vyžiadajú aj čiastočné dopravné obmedzenia. V niektorých úsekoch bude vyznačený buspruh kvôli zabezpečeniu plynulosti náhradnej autobusovej dopravy. V iných častiach budú v jednom jazdnom pruhu umiestnené mechanizmy rekonštruujúce trať a doprava tam preto bude musieť byť zúžená do jedného jazdného pruhu. Aj z tohto dôvodu bude autobusová linka 57 prevádzkovaná po okružnej trase Zlaté piesky – Vajnorská – Jurajov dvor – Žabí majer – Stavivá – Zlaté piesky. Po sprevádzkovaní prvej časti a počas prác na druhej časti bude obnovená električková doprava.

Ešte počas leta podpísal DPB zmluvy na modernizáciu koľajovej časti trate s firmou TSS Grade a počas septembra s firmou Elza na napájaciu časť. Projekt za takmer 25 miliónov eur bude financovaný prostredníctvom eurofondov z Operačného programu integrovaná infraštruktúra, na ktoré DPB už dostal rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava
Foto a video: Michal Feik