tip-na-nedelu:-historicky-naucny-chodnik-okolohradna-potulka

Tip na nedeľu: Historický náučný chodník Okolohradná potulka

Spoznávajte s nami skryté zákutia Bratislavského kraja. Názov chodníka naznačuje, že to bude prechádzka okolo hradu. Konkrétne okolo hradu Červený Kameň, ktorý patrí k najnavštevovanejším a zároveň najzachovalejším hradom na Slovensku. Preniknite s nami do tajov histórie ukrytej v malokarpatských lesoch.

Historický náučný chodník má 6 zastávok a prejdete ho za necelé dve hodiny. Začína priamo vo vstupnom areáli hradu Červený Kameň. Prvou zastávkou je informačná tabuľa s názvom Židovský cintorín, ďalej trasa pokračuje smerom k Vyhliadke na Kuklu a ďalšími zastávkami sú Krížová cesta, Pohrebná kaplnka Pálfiovcov, Kalvária a Sivá baňa.

Informačné panely chodníka nemajú žiadne vysvetľujúce texty, preto, ak máte záujem o bližšie informácie o jednotlivých zastávkach, si môžete zakúpiť sprievodcu v pokladni hradu.

Ak sa vyberiete na prechádzku Historickým náučným chodníkom Okolohradná potulka, odporúčame nevynechať ani návštevu samotného hradu Červený Kameň.

Ako sme už spomínali, prvou zastávkou chodníka je Židovský cintorín. Cintorín sa nachádza severozápadne od areálu hradu Červený Kameň v Malých Karpatoch na okraji lesa neďaleko juhozápadného rohu parkoviska. Vznikol na konci 17. storočia, v čase, keď sa v Častej usadili prví Židia. Z cintorína zostali zachované zvyšky nenápadnej ohrady, v ktorej sa nachádza približne 40 náhrobných kameňov, ktoré sú väčšinou poškodené a zváľané, pričom stále je možné rozoznať nápisy v hebrejčine. Cintorín je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou.

Židovský cintorín na historickom náučnom chodníku Okolohradná potulka. Foto: Zora Machová, naucnechodniky.eu

Za cintorínom pokračuje hradná plošina s neveľkým skalným (kremencovým) labyrintom a vyhliadkou nad strmými svahmi do doliny Gidry s obcou Píla a na vrch Kukla.

Kremencovým skalným mestom po historickom náučnom chodníku Okolohradná potulka. Foto: Zora Machová, naucnechodniky.eu
Kremencový balvan – takmer kývavec – pri vyhliadke na Kuklu na historickom náučnom chodníku Okolohradná potulka. Foto: Zora Machová, naucnechodniky.eu
Vrch Kukla za dolinou Gidry z vyhliadky na historickom náučnom chodníku Okolohradná potulka. Foto: Zora Machová, naucnechodniky.eu

Ďalej na trase v bezprostrednom severnom okolí areálu hradu Červený Kameň leží lesopark so starou lipovou alejou a ďalšími mohutnými solitérnymi drevinami na lúkach. Od hlavnej brány komplexu hradu vedie krížová cesta – súbor barokových kamenných figurálnych plastík z druhej polovice 18. storočia (resp. ich kópií z 80. rokov 20. storočia) – okolo pohrebnej kaplnky Pálfiovcov z 19. storočia na kremencový vŕšok Kalvária (364 m n. m.) s kamenným súsoším Ukrižovania zo 17. storočia. Považuje sa za najlepšie zachované exteriérové kalváriové súsošie na Slovensku. Od roku 1970 sú kaplnka i kalvária národnými kultúrnymi pamiatkami.

Trasa historického náučného chodníka Okolohradná potulka prechádza hradným lesoparkom. Foto: Zora Machová, naucnechodniky.eu
Pálfiovská pohrebná kaplnka z 19. storočia na historickom náučnom chodníku Okolohradná potulka. Foto: Zora Machová, naucnechodniky.eu
Výstup na kalváriu na historickom náučnom chodníku Okolohradná potulka, vybudovanú na kremencovom tvrdoši. Foto: Zora Machová, naucnechodniky.eu

Sivé bane je lokalita severne od hradu Červený Kameň, resp. vrchu Kalvária v Malých Karpatoch so zvyškami banskej činnosti. Známe sú v nej dve banské diela s pestrou mineralizáciou – Sivá baňa a vyššie položená Červená baňa.

Ich história súvisí s rodom Pálfiovcov. V druhej polovici 17. storočia tu bol v horninách zistený obsah zlata a striebra. Po otvorení baní vybudovali pri potoku Gidra v blízkej obci Píla hutu a hámor na spracovávanie vyťaženej rudy. Ťažba zlata a striebra bola však nerentabilná a časom ju nakrátko nahradila ťažba pyritových a medených rúd, ktorá bola však tiež stratová.

Ku koncu druhej svetovej vojny zriadili v Sivej bani úkryt pre civilistov. Dnes po baniach, ktoré boli zatopené, zostali iba odtokový kanál a zarastené haldy. Ešte v 70. rokoch 20. storočia bolo možné na halde nájsť chalkopyrit, pyrit, siderit a iné minerály.

Za kalváriou odbočuje trasa historického náučného chodníka Okolohradná potulka k Sivej bani zo zvážnice (asi 300 m za odbočkou zelenej značky z nej doprava) pri bráne do zvernice Biela skala po veľmi nenápadnom a neoznačenom (v lete zarastenom) chodníčku. Foto: Zora Machová, naucnechodniky.eu
Odbočka k Sivej bani (i jej značenie) na historickom náučnom chodníku Okolohradná potulka popri oplotení zvernice sa zakrátko vylepší. Foto: Zora Machová, naucnechodniky.eu
Sivú baňu na historickom náučnom chodníku Okolohradná potulka nájdeme necelý kilometer za kalváriou. Tabuľka chýba (2020). Foto: Zora Machová, naucnechodniky.eu
V lokalite Sivej bane na historickom náučnom chodníku Okolohradná potulka nájdeme vstup do bane, zaúsťovaciu ryhu štôlne, pingy a haldy. Foto: Zora Machová, naucnechodniky.eu
Trasa historického náučného chodníka Okolohradná potulka, naucnechodniky.eu
Územie historického náučného chodníka Okolohradná potulka s polohou panelov (1 – zastávka 1, 2 – zastávka 2, 3 – zastávky 3 až 5, 4 – zastávka 6). Šípka zázorňuje problematickú odbočku, naucnechodniky.eu

Tipy a inšpirácie na ďalšie vychádzky po Bratislavskom regióne nájdete na našom webe v sekcii Náučné chodníky alebo Tematické cesty.

Zdroj: naucnechodniky.eu