toto-sa-nam-podarilo-v-roku-2022

Toto sa nám podarilo v roku 2022

„Každej stavbe, či rekonštrukcii, predchádza množstvo procesov, ktoré často trvajú roky. Nehovoriac o tom, že na ich realizáciu sú potrebné financie. Rok 2022 bol poznačený nielen doznievajúcou pandémiou, ale aj konfliktom na Ukrajine a veľkou infláciou. Napriek tomu sme vám odovzdali desiatky konkrétnych projektov, vďaka ktorým je náš kraj opäť krajším a lepším miestom pre život. To všetko sa nám podarilo najmä vďaka výbornej spolupráci so starostami, primátormi a poslancami župného zastupiteľstva. Moje veľké ĎAKUJEM patrí župnému tímu, bez ktorého by projekty nedokázali uzrieť svetlo sveta. Nuž a v neposlednom rade ďakujem aj vám – obyvateľom Bratislavského kraja – za všetky vaše podnety, nápady, ohlasy, pochvaly, ale aj za konštruktívnu kritiku. Všetko čo robíme, robíme pre vás,“ bilancoval bratislavský župan Juraj Droba.

DOPRAVA

Malokarpatský obchvat

Úplne nová župná cesta spája diaľničnú križovatku Triblavina s obcou Chorvátsky Grob. Vodičom prináša zlepšenie dopravnej situácie a časovú úsporu, obce zase odbremenení od tranzitnej dopravy, hlučnosti a prašnosti. Sprejazdnený pre motoristov bol v októbri 2022.

Cyklomost VysoMarch

Druhý cyklomost cez rieku Moravu spája obec Vysoká pri Morave s rakúskym mestečkom Marchegg. Vďaka novému cyklomostu môžu cyklisti i peší spoznávať krásy kraja a zaujímavé zákutia povodia rieky Moravy. Cyklomost zároveň podporuje cezhraničnú spoluprácu a regionálny rozvoj. V neposlednom rade, prepojením medzinárodnej cyklotrasy železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou národnou cyklotrasou Kamp-Thaya-March prispievame k rozvoju cykloturistiky. Nový most má 5-poľovú konštrukciu s rozpätím hlavného poľa 80 m a oboch predpolí 2 × 25 m. Maximálna výška pilierov je 17 metrov a na rieke ostala minimálna plavebná výška 7 metrov. Celková dĺžka mosta je 270 metrov a šírka 4 metre. Otvorený bol v máji 2022.

Autobusová linka do Hainburgu

V prvý deň nového školského roka 2022/23 opäť začala premávať autobusová linka 901 z Bratislavy do rakúskeho Hainburg an der Donau. Po desaťmesačnej pauze je jej spustenie dobrou správou hlavne pre množstvo Slovákov žijúcich alebo pracujúcich v rakúskom pohraničí. Unikátne je, že na financovaní linky sa po dohode spolupodieľajú traja partneri: Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava a spolková krajina Dolné Rakúsko.

Rekonštrukcie ciest

Zrekonštruovali sme 16 súvislých úsekov regionálnych ciest a na ďalších 9 úsekoch prebiehajú práce. Celkovo ide o bezmála 50 kilometrov komunikácií II. a III. triedy.

Nová svetelná signalizácia v Šenkviciach

Križovatka má inteligentné dynamické riadenie jednotlivých smerov podľa intenzity dopravy. To znamená, že detektory snímajúce vozidlá a chodcov prispôsobujú signálny plán aktuálnej dopravnej situácii. Jej súčasťou je i meteostanica, ktorá môže najmä v zimnom období zabezpečiť operatívnejší výkon údržby podľa stavu a povrchu vozovky.

Nová svetelná križovatka v Pezinku

Križovatka ulíc Myslenická a Grobská bola v minulosti často miestom dopravných nehôd. Vybudovaním svetelnej križovatky sa zabezpečila väčšia plynulosť dopravy a bezpečnosť. Križovatka spája cestu II/502 s cestou III/1083 smer Slovenský Grob.

Inteligentné meteostanice

Správca župných komunikácií prišla pred nedávnom s novinkou na cestách. Ide o inteligentné meteostanice, ktoré nielenže monitorujú aktuálny stav počasia, ale dokážu robiť predikcie.

Nové vozidlá na údržbu ciest

Vozidlový park správcu komunikácií v Bratislavskom kraji sa rozrástol o osem nových vozidiel. Slúžia na zimnú aj bežnú údržbu.

ŠKOLSTVO

Záujem o župné stredné školy opäť vzrástol

Stredné odborné školy, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, zaznamenali medziročne nárast o takmer 1 000 študentov. Aktuálne študuje na župných stredných školách 21 000 študentov.

Centrum odborného vzdelávania a prípravy Ivanská cesta 21

Modernizácia a rekonštrukcia Strednej odbornej školy technológií a remesiel sa týkala sa objektu budovy združených dielní. Zahŕňala nové funkčné využitie priestoru spojené so zmenou dispozičného riešenia vnútorných priestorov. Vznikol tak nový koncept odborného teoretického a praktického vyučovania výrobných priestorov pre vzdelávacie predmety strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba, strojný mechanik, či spracovanie dreva. Zároveň boli komplexne zrekonštruované inžinierske siete a pancierové podlahy na prvom poschodí, ktoré slúžia na zabezpečenie plynulého pohybu ťažkých strojov. Nechýba zateplenie obvodového plášťa a strechy.

Centrum odborného vzdelávania a prípravy Hlinícka 1

Po úspešnej realizácii stavebných prác na objektoch školy (budova školy a budova kuchyne s jedálňou) sme úspešne ukončili aj proces zabezpečenia materiálno-technického vybavenia interiéru školy v zmysle zmluvy o NFP.

Centrum odborného vzdelávania a prípravy Ivanka pri Dunaji

Areál strednej školy v Zálesí prešiel veľkou rekonštrukciou a bude slúžiť budúcim pôdohospodárom a veterinárom. Areál sa premení na moderné a atraktívne zázemie pre štúdium odborných predmetov. Župa tu zrekonštruovala stajne, jazdeckú halu i chovné stanice pre psov. Budú sa tu chovať zvieratá a chýbať nebudú ani kováčske či stolárske dielne.

Centrum odborného vzdelávania a prípravy Farského

Komplexne zrekonštruované boli štyri podlažia budovy. V celom objekte sa vymenili rozvody kanalizácie a vody, rozvody ústredného kúrenia a elektroinštalácie. Súčasťou bola aj inštalácia sociálnych zariadení (WC, sprchy, WC pre imobilných). Stavebnými prácami sa vybudovali dve prevádzky v novom koncepte pekár/cukrár a mäsovýroba, ktoré majú svoje oddelené výrobné priestory so zázemím, skladmi a pod. Celý objekt je zateplený, vrátane kompletnej výmeny okien, čím sa znížila energetická náročnosť objektu.

Župná hotelovka má zrevitalizovanú prístupovú cestu

Bratislavský samosprávny kraj modernizuje nielen odbory, ale zveľaďuje aj vnútorné či vonkajšie priestranstvá. Takto boli zrevitalizované niektoré športoviská a najnovšie sa renovácie dočkali aj prístupová cesta a parkovisko na Strednej odbornej škole Hotelových služieb a obchodu, ktorá je v pôsobnosti BSK a sídli Na Pántoch 9 v Bratislave.

Atletický štadión na Spojenej škole Ostredková

Bratislavský kraj realizoval v Ružinove na Spojenej škole revitalizáciu atletického štadióna za takmer 400-tisíc eur. Škola, ktorá sa za svoju existenciu môže pýšiť výchovou desiatok úspešných športovcov a olympionikov, tak môže vďaka novému športovisku vychovať ďalšiu generáciu nových talentov. Vďaka modernému vybaveniu ponúka športovisko podmienky aj na tréning vrcholových športovcov. K dispozícii je bežecký ovál so štyrmi dráhami s tartanovým povrchom. Okrem bežeckých disciplín je súčasťou štadióna aj ihrisko na skok do diaľky, do výšky, trojskok s pieskovými doskočiskami, ako aj ihrisko na vrh guľou, hod oštepom, diskom a kladivom.

Deň župných škôl

Chemici, kuchári, pekári, informatici, elektrotechnici, kvetinári či kaderníci na jednom mieste. Bratislavský samosprávny kraj opätovne pripravil prezentáciu svojich škôl. Obľúbené podujatie Deň župných škôl v Bory Mall sa uskutočnilo už po jedenásty raz, a to v piatok 7. októbra 2022 v nákupno-zábavnom centre Bory Mall. Na jednom mieste sa prezentovalo viac ako 50 stredných škôl a gymnázií.

V kraji vzniknú nové miesta v škôlkach. Schválené sú projekty za viac ako 30 miliónov eur

Vďaka podpore Integrovaného regionálneho operačného programu sa zrealizuje 23 projektov v celkovej hodnote 33 miliónov eur. Na základe intervencie BSK sa podarilo v IROP presunúť nevyužité prostriedky z prioritnej osi 3 práve na tému budovania kapacít MŠ.

Slovenský Grob má novú základnú školu

V obciach chýbajú miesta na základných školách, tak sme sa pustili do práce. BSK v Bruseli vybojoval až 63 miliónov eur na rozširovanie kapacít, oslovili starostov a pomohli im pripraviť projekty. Výsledkom je, že do konca roka 2023 pribudne v Bratislavskom kraji 214 nových tried. Prvý dokončený projekt z celkového počtu 26, ktoré sme spolu s primátormi a so starostami rozbehli, je základná škola v Slovenskom Grobe. Má šesť tried a kapacitu pre 144 žiakov.

SOCIÁLNE VECI

Špecializované zariadenie pre autistov

Klienti starnú, rovnako ich rodičia a blízki, ktorí sa o nich starajú. Dopyt po miestach s celoročnou pobytovou službou je však výrazne vyšší ako ponuka. A to postupne meníme. Z vlastných prostriedkov sme zrekonštruovali jeden z objektov v areáli župného Zariadenia sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí. Klienti v ňom budú ubytovaní v jednoposteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením. Budú mať k dispozícii dennú miestnosť s východom na terasu a výhľadom na Plavecký hrad, kuchynku, Snoezelen a bezpodnetovú miestnosť.

Prvé zariadenie sociálnych služieb rodinného typu vyrástlo v Častej

Bratislavská župa sa na tento proces dlho pripravovala a je jednou z prvých na Slovensku, ktorá preniesla víziu do reality. Do nového dvojdomu v Častej sa nasťahuje 12 klientov a do deinštitucionalizácie je v súčasnosti zapojených deväť zo štrnástich zariadení BSK. Čo je deinštitucionalizácia? Proces, v ktorom veľkokapacitné domovy sociálnych služieb nahrádzajú menšie zariadenia rodinného typu. Klienti budú mať nielen komfortnejšie bývanie, ale poskytovaním sociálnych služieb komunitným spôsobom sa významne zlepší kvalita ich života. Takéto zariadenia sme postavili alebo staviame v Novom Meste, v Rači, v Modre, Dubovej a v Častej.

Zariadenie komunitnej rehabilitácie Gaudeamus

Župné zariadenie Gaudeamus v Bratislave má novú kruhovú križovatku a parkovisko. Okrem toho Bratislavský samosprávny kraj vytvoril a zrekonštruoval ďalšie priestory pre bratislavskú Školu umeleckého priemyslu Jozefa Vydru.

V kraji funguje nová sociálna služba, ktorá monitoruje potrebu pomoci

Ide o náramkové monitorovacie hodinky, ktoré sledujú stav osoby v domácom prostredí a v prípade potreby zabezpečia okamžitú pomoc 24/7. Služba je vhodná pre ľudí, ktorí sa napriek svojmu nepriaznivému zdravotnému stavu ešte vedia o seba postarať, no potrebujú nad sebou istý stupeň kontroly a ich blízki potrebujú mať istotu, že sú počas dňa, ale i noci v poriadku.

Usporiadali sme Župné vianočné trhy

Neoddeliteľnou súčasťou adventu sú vianočné trhy. Tento rok sa tým inšpiroval aj Bratislavský samosprávny kraj a pripravil netradičné podujatie. V stánkoch si mohli návštevníci nájsť výrobky klientov župných zariadení sociálnych služieb a žiakov stredných odborných škôl. Výťažok z predaja teda poputoval tým, ktorí to najviac potrebujú.

ZDRAVOTNÍCTVO

Vypracovali sme stratégiu na reštart zdravotníctva

Stratégia identifikuje hlavné výzvy zdravotníctva špecifické pre Bratislavský kraj. Zároveň, komplexne a vizionársky definuje skupinu opatrení a aktivít nielen v rámci kompetencií kraja, ale aj v spolupráci s ostatnými relevantnými subjektami. To všetko v záujme zlepšenia kvality zdravotnej starostlivosti a zdravia obyvateľstva nielen nášho kraja.

Pľúcna ambulancia v Karlovej Vsi

Poliklinika Karlova Ves, ktorá je v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, rozšírila portfólio ambulancií o novú pneumologickú ambulanciu. Finančne ju dotuje župa.

NIE rakovine. Očkujeme proti HPV vírusu

Na Slovensku na rakovinu krčka maternice zbytočne zomrie viac ako 200 žien ročne. Pritom drvivej väčšine úmrtí by sme mohli predísť očkovaním či pravidelnými prehliadkami. Chceme prispieť k prevencii tohto ochorenia, a preto sme zorganizovali očkovanie proti HPV vírusu. V roku 2022 sme takto očkovali tri krát.

Naše ukrajinské ambulancie významne odbremenili slovenských lekárov

Obyvatelia Ukrajiny, ktorí utekajú pred tamojším vojenským konfliktom, potrebujú zdravotnú starostlivosť. Preto sme v petržalskom zdravotnom stredisku Zrkadlový háj otvorili ambulancie prvého kontaktu. Pracuje tam ukrajinský personál, vďaka čomu odpadá jazyková bariéra a všetky úkony prebehnú rýchlejšie. Je o ne veľký záujem a máme výbornú spätnú väzbu. Vďaka ukrajinskej ambulancii sme uvoľnili kapacity slovenských lekárov, ktorí sa môžu naplno venovať svojim pacientom.

KULTÚRA

Kaštieľ v Modre

Bratislavský samosprávny kraj dokončil komplexnú rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľa v Modre. Vzniklo tak unikátne kultúrno-kreatívne centrum pre vinárov, vinohradníkov, umelcov, žiakov, keramikárov, neziskové organizácie, ale i širokú laickú a odbornú verejnosť. Zázemie tu nájdu malé javiskové formy, rôzne výstavy a podujatia, ale bude tu aj vináreň s vlastnou pivnicou a vinotékou. Donedávna schrátraný kaštieľ sme obnovili do podoby, ktorú si táto unikátna historická pamiatka zaslúži. Obnovili sme strechu, okná a historickú fasádu. Komplexnou obnovou prešli aj vnútorné priestory, ktoré budú slúžiť na kultúrne i vzdelávacie aktivity. Sú bezbariérové s moderným vybavením a každá miestnosť bude mať iné zameranie, čím podporíme aj tradičné remeslá, lokálne produkty i gastronómiu. Vlajkovou loďou celého projektu je vytvorenie digitálno-dokumentačného centra so študovňou. Vďaka digitalizácii zachováme kultúrne bohatstvo Malokarpatska a prihraničného rakúskeho regiónu Weinviertel. Snahou BSK je tak harmonicky prepojiť inovácie s tradíciami.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ekocentrum v Stupave

Cieľom ekocentra je zvýšiť enviromentálne povedomie u návštevníkov, ale najmä chrániť vzácne územie a ohrozené druhy fauny a flóry. Návštevníci sa dozvedia veľa zaujímavého o centre, jeho fungovaní, ale aj o živote včielok, ochutnajú med, RAW produkty, ale vyrobiť si môžu sviečky a zúčastniť sa ďalších zaujímavých workshopov a diskusií. Napríklad zistia, že rieka Morava predstavuje spoločný výnimočný prírodný fenomén Rakúska a Slovenska, ale aj to, že súčasný nepriaznivý stav viacerých vzácnych prírodných lokalít a nedostatok manažmentových opatrení má za následok neustále zmenšovanie vzácnych habitatov a ohrozených druhov.

ÚRAD BSK

Kancelária Bratislavského kraja v Bruseli oslávila 20 rokov

Hlavným dôvodom zriadenia kancelárie bola okrem skutočnosti, že vplyv regiónov sa v posledných rokov výrazne posilnil, potreba účasti slovenských regiónov a municipalít na tvorbe európskej regionálnej politiky a participácie na európskych projektoch. V Bruseli pôsobí viac ako 300 regionálnych zastúpení. Ich úlohou je predovšetkým prepájať regionálne priority s politikami EÚ a vstupovať do legislatívnych procesov EÚ, aby v nich boli záujmy regiónov adekvátne reflektované.

Medzinárodný program Interact vstupuje už do svojej štvrtej edície

Európska komisia schválila program Interact IV pre programové obdobie 2021 – 2027. Než sa tak stalo, trvalo viac ako štyri roky, kým sa všetko zosúladilo. Nastaviť bolo treba obsahové zameranie programu a štruktúru, čo nebolo jednoduché. Stretnutia totiž prebiehali na úrovni Európskej komisie, všetkých členských štátov Európskej únie, Nórska a Švajčiarska. Riadením nového programu bol opätovne poverený Bratislavský samosprávny kraj.

Opäť sa rozbehla Rada partnerstva

Schválená bola Integrovaná územná stratégia aj prvý projektový zámer.

Nadácia Zastavme korupciu hodnotila transparentnosť. Bratislavská župa je na prvom mieste

Župa nakupuje transparentne a takmer všetky nákupy uskutočňuje cez verejné zákazky. V porovnaní s ostatnými krajmi, tak nakupuje oveľa menej tovarov a služieb na priamo a bez súťaže. Zároveň sa kraju darí zabezpečovať vysokú konkurenciu, keďže ponuky mu predkladá nadpriemerný počet uchádzačov.