univerzita-komenskeho-otvori-svoje-brany-pre-zaujemcov-o-studium

Univerzita Komenského otvorí svoje brány pre záujemcov o štúdium

Univerzita Komenského v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium na svoje fakulty v rámci dní otvorených dverí. Viaceré otvoria svoje brány ešte počas januára, prípadne vo februári. Informovala o tom hovorkyňa UK Lenka Miller.

V sobotu 28. 1. budú otvorené priestory Filozofickej fakulty UK, popoludní aj Pedagogickej fakulty UK. „Dňa 6. februára uchádzačov privíta Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, 8.  februára Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 10. februára Prírodovedecká fakulta UK,“ priblížila Miller. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK ponúka individuálne termíny počas celého februára.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK bude mať deň otvorených dverí 2. marca a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK 30. apríla. Letný deň otvorených dverí pre študentov z nižších ročníkov organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 7. júna.

Študenti uvažujúci o štúdiu na týchto fakultách budú mať príležitosť stretnúť sa s prednášajúcimi, študentmi i členmi vedenia. Dozvedia sa informácie o fakulte, prijímacom konaní, ponuke študijných programov a organizácii štúdia. Môžu sa priamo vyučujúcich či študentov spýtať, čo ich zaujíma, a získať tak informácie z prvej ruky. Prípadne môžu navštíviť príslušné laboratóriá.

Termíny podávania prihlášok na jednotlivé fakulty sa líšia. Poväčšine treba prihlášku podať do konca februára alebo marca. Niektoré fakulty majú aprílové termíny.

Zdroj: TASR