urgentny-prijem-v-malackach-sa-nerusi.-mal-by-zostat-v-sieti-do-konca-roka-2023

Urgentný príjem v Malackách sa neruší. Mal by zostať v sieti do konca roka 2023

Obyvatelia Malaciek a okolia budú mať zrejme naďalej dostupnú ústavnú pohotovostnú službu (ÚPS) v malackej Nemocnici. Pôvodne mala fungovať len do 1. februára 2023. Na základe návrhu ministerstva zdravotníctva by ÚPS mala v pevnej sieti urgentov zostať až do konca tohto roka.

„Je to dobrá správa. Vďaka našej iniciatíve zostane zachovaná zdravotná starostlivosť nielen pre Malačanov, ale aj pre desaťtisíce obyvateľov nášho regiónu,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Ústavná pohotovostná služba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť a prijíma pacientov s vážnymi ochoreniami, v akútnom a život ohrozujúcom stave. Bratislavský samosprávny kraj si uvedomuje dôležitosť fungovania urgentu pre pacientov zo Záhoria, preto ho v minulosti niekoľko rokov dotoval. Pred dvoma rokmi sa podarilo presadiť, aby bol urgent v Malackách financovaný zo zdravotného poistenia, a to až do plánovaného spustenia Nemocnice Bory.

„Lenže otvorenie Nemocnice Bory sa kvôli pandémii posunulo. Hrozilo, že od februára nebude ešte fungovať urgent v Nemocnici Bory, a nebude už fungovať ani urgent v Malackách. Som rád, že ministerstvo na naše upozornenie zareagovalo a že urgent v Malackách nakoniec zrejme zostane zahrnutý v legislatíve počas celého roku 2023,“ priblížil Tomáš Szalay, lekár Bratislavského kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva BSK.