uspech-folklornych-zoskupeni-z-bratislavskeho-kraja-v-celostatnej-sutazi-jazykom-tanca-2022

Úspech folklórnych zoskupení z Bratislavského kraja v celoštátnej súťaži Jazykom tanca 2022

Tento víkend 4. – 6. novembra 2022 sa v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene konala celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení Jazykom tanca 2022. Predstavili sa najúspešnejšie choreografické diela, ktoré postúpili z krajských kôl v kategóriách A a B. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže bolo Národné osvetové centrum, organizátorom Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene. Podujatie z verejných zdrojov podporil aj Fond na podporu umenia. Kategória A boli choreografie prezentujúce tradičnú formu folklórneho materiálu a Kategória B tanečno-divadelné diela vychádzajúce alebo inšpirované tradičným materiálom.

Výsledky Jazykom tanca 2022 – Národné osvetové centrum (nocka.sk)

Spomedzi 14tich celoštátne známych súborov ako napríklad FS Mladosť, FS Urpín, FS Hornád a iné zvíťazili a stali sa laureátom v oboch kategóriách dve folklórne zoskupenia z Bratislavského kraja:

  • Kategória A – FS Ruthenia (Bratislava) s choreografiou Jar na Podkarpatskej Rusi (Choreografia: Slavomír Ondejka, Námet: Peter Štefaňák, Hudobné spracovanie: Radoslav Kertis, Ondrej Pašuth)
  • Kategória B – Tanečný súbor Kumšt (Bratislava) s choreografiou ONY – osudy (Réžia a choreografia: Lucia Nogová, Hudobné spracovanie: Michal Noga)

Krajské postupové kolo sa konalo 15.10.2022 v Bratislave v Dome kultúry Zrkadlový háj. Krajské kolo malo „pod taktovkou“ Malokarpatské osvetové centrum. Zlatá čižma 2022 | Moska

Zdroj: Zuzana Krajčíková; Foto: Milan Alberti