v intravilanoch-obci-lab-a plavecky-stvrtok-budu-vymenene-asfaltove-vrstvy-vozovky

V intravilánoch obcí Láb a Plavecký Štvrtok budú vymenené asfaltové vrstvy vozovky

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja začína od pondelka 17.6.2024 s revitalizáciou cesty III/1103 v úseku Láb-Plavecký Štvrtok. Predmetom stavby je vylepšenie parametrov cestného telesa najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia technológiou recyklácie za studena na mieste. V intravilánoch obcí Láb a Plavecký Štvrtok budú vymenené asfaltové vrstvy vozovky v hrúbke 10 cm. Cieľom revitalizácie je zlepšenie stavebno-technického stavu predmetného úseku cesty.

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Doprastav, a.s.
Zmluvný termín realizácie je 10 týždňov.

Dopravné obmedzenia:

Práce na revitalizácii vozovky budú realizované v čiastočnej uzávierke so striedavou premávkou. Žiadame vodičov o zvýšenú pozornosť a trpezlivosť pri prejazde daným úsekom cesty.