v-kraji-vzniknu-nove-skolky.-schvalene-su-projekty-za-viac-ako-30-milionov-eur

V kraji vzniknú nové škôlky. Schválené sú projekty za viac ako 30 miliónov eur

Obyvatelia kraja sa môžu už onedlho tešiť na nové škôlky. Vďaka podpore Integrovaného regionálneho operačného programu sa zrealizuje 23 projektov v celkovej hodnote 33 miliónov eur.

V Bratislavskom kraji aktuálne chýba viac ako 2500 miest v materských školách. Je to spôsobené rastúcim počtom obyvateľov, ale tiež investičným dlhom a finančnou náročnosťou budovania nových miest v MŠ, ktorú mestá a obce nie sú schopné zvládnuť z vlastných rozpočtov. Na základe našej intervencie sa podarilo v IROP presunúť nevyužité prostriedky z prioritnej osi 3 práve na tému budovania kapacít MŠ,“ ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. 

V marci tohto roku bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásená výzva a aktuálne sú už známe úspešné projekty z jej prvého hodnotiaceho kola.

Podporu z európskeho fondu regionálneho rozvoja získalo 23 projektov v celkovej hodnote viac ako 33 miliónov eur. Predmetom projektov sú prístavby, nadstavby a rozširovanie kapacít existujúcich predškolských zariadení, ale tiež výstavba úplne nových materských škôl. Súčasťou projektov sú aj investície do vonkajších areálov a ihrísk a materiálno-technického vybavenia škôlok.

Všetky projekty musia byť v zmysle pravidiel EÚ zrealizované už do konca roka 2023. Z 23 schválených projektov bude až 20 implementovať Úrad BSK v pozícii sprostredkovateľského orgánu. Spolu s investíciami do kapacít základných škôl v hodnote 63 miliónov eur tak prostredníctvom IROP prináša župa do infraštruktúry vzdelávania pre Bratislavský kraj v krátkom čase takmer 100 miliónov eur.

Podporené projekty:

Zvýšenie kapacít materskej školy Ružová v meste Stupava Mesto Stupava
Prístavba a nadstavba materskej školy Obec Jakubov
Obnova materskej školy Hrubá Borša Obec Hrubá Borša
Materská škola Zohor Obec Zohor
Materská škola prístavba a nadstavba – 2. etapa Obec Malé Leváre
„Zvyšovanie kapacít materských škôl – stavebné úpravy objektu bývalých DJ na Ul. Latorická 4, Bratislava – Podunajské Biskupice“ Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice
MŠ Nové Košariská Obec Dunajská Lužná
Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne Obec Zálesie
MŠ Šuňavcova – rozšírenie kapacít Mestská časť Bratislava- Nové Mesto
Prestavba bývalej školy na Materskú školu Most pri Bratislave Obec Most pri Bratislave
Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave Mesto Stupava
Rekonštrukcia Materskej školy Vinosady Obec Vinosady
Zvýšenie kapacity MŠ v Šenkviciach Obec Šenkvice
Malacky – zvýšenie kapacít MŠ Štúrova Mesto Malacky
Novostavba Elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Miloslavov Obec Miloslavov
SO 01 – Prístavba a nadstavba materskej školy, SO 02 – Rekonštrukcia kuchyne materskej školy Obec Kostolná pri Dunaji
Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Tomášov Obec Tomášov
Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v Chorvátskom Grobe Obec Chorvátsky Grob
Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou Obec Častá
Rekonštrukcia materskej Školy Felcánova – Svätý Jur Mesto Svätý Jur
Obnova a nadstavba – Materská škola Jarovce Bratislava – mestská časť Jarovce
Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 Pezinok Mesto Pezinok
Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr Obec Slovenský Grob