v-lesoparku-plati-pre-riziko-poziarov-zakaz-kladenia-ohna

V lesoparku platí pre riziko požiarov zákaz kladenia ohňa

V bratislavskom lesoparku platí pre riziko vzniku požiarov až do odvolania zákaz zakladať oheň, a to aj na vyhradených miestach. Upozorňuje na to organizácia Mestské lesy v Bratislave. Odvoláva sa na rozhodnutie Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy.

„Pracovníci údržby lesoparku tento čas využívajú na komplexnú opravu existujúcich miest na opekanie. Okrem opravy ohnísk dopĺňame aj nízke lavičky na sedenie pri ohni a ‚A-sety‘ so stolmi na prípravu jedla a konzumáciu,“ spresnila bratislavská mestská organizácia.

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlásil čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v lokalite Bratislavy. Platí od pondelka 4. 7. až do odvolania. Počas tohto obdobia sa zakazuje zakladať oheň – aj na vyhradených ohniskách, fajčiť alebo používať otvorený plameň na lesnom pozemku, vypaľovať porasty či odhadzovať horiace predmety.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave

Zákaz kladenia ohňov sa spravidla vydáva pre celý kataster Bratislavy, teda platí aj v lesoch mimo lesoparku, napríklad na Devínskej Kobyle či v lužných lesoch. Zákaz kladenia ohňov môžu kontrolovať hasiči, mestská polícia, štátna polícia či lesná stráž mestských lesov.

Zdroj: TASR