v modre-pribudli-nove-zastavky-v harmonii-na-zochovej-chate

V Modre pribudli nové zastávky v Harmónii na Zochovej chate

Nevzhľadné zastávky v centre Harmónie sú preč. Nahradil ich nový prístrešok, ktorý architektonicky zapadá do prostredia letoviska. Zastávku Pod lipou realizoval Hotel pod lipou, pričom mesto Modra prispelo sumou 12 020 eur, čo predstavuje 49 % nákladov diela.

Od križovatky k zastávke teraz prejdete po novom chodníku zo zámkovej dlažby. Zhotoviteľom diela, súčasťou ktorého bol oporný múrik a nová základová doska pod zastávku je spoločnosť Duvyvstav, s.r.o. Realizačná cena diela – 44 942 eur.

Ak vás na Zoške zastihne dážď, môžete sa schovať pod nový prístrešok na zastávke na znamenie „Chata UK, Modra-Piesok.“ Vybudoval ho Eduard Ružička na základe projektu architektky Lucie Marušicovej z prostriedkov OOCR Malé Karpaty vo výške takmer 8 400 eur.

Zdroj: Mesto Modra; Foto Martina Mlčúchová MMMlivephoto