v-ramci-cezhranicnej-spoluprace-pripravil-bratislavsky-samospravny-kraj-16.rocnik-„o-pohar-predsedu-bsk“

V rámci cezhraničnej spolupráce pripravil Bratislavský samosprávny kraj 16.ročník „O pohár predsedu BSK“

V rámci cezhraničnej spolupráce pripravil Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s partnermi už 16.ročník na súťaží mládežníckych výberov partnerských krajov pod názvom „O pohár predsedu BSK“. Svoje sily si zmerali mladí športovci vo veku 13-18 rokov v troch športových disciplínach – rýchlostnej kanoistike, šachu a športovej streľbe. Tento rok sa zúčastnili zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, Stredočeského kraja, Juhomoravského kraja, Györ – Moson – Sopronskej župy a Trnavského samosprávneho kraja.

Celkové výsledky krajov:

Rýchlostná kanoistika:

1. miesto          Stredočeský kraj                          
2. miesto          Bratislavský samosprávny kraj   
3.miesto           Györ – Moson – Sopron                  

Šach:

1. miesto        Stredočeský kraj
2. miesto        Jihomoravský kraj
3. miesto        Bratislavský samosprávny kraj
4.miesto         Trnavský samosprávny kraj

Športová streľba:

1.miesto         Stredočeský kraj
2.miesto         Juhomoravský kraj
3.miesto         Bratislavský samosprávny kraj