v-ruzinove-sa-mozete-prihlasit-na-bezplatne-vycviky-psov

V Ružinove sa môžete prihlásiť na bezplatné výcviky psov

Máte psa, ktorý potrebuje tréning, prípadne potrebujete pomôcť s jeho výchovou? V Ružinove sa na takúto aktivitu môžete prihlásiť bezplatne.

Ten, kto sa chce so psom zúčastniť bezplatného výcviku v areáli výbehu na rohu ulíc Tomášikova – Ružinovská, musí splniť dve základné podmienky. Pes musí byť registrovaný v Ružinove a majiteľ musí mať trvalý pobyt v Ružinove. Bezplatné výcviky budú prebiehať jedenkrát do mesiaca, vždy v nedeľu, od 10:00 do 11:00. V tomto roku sú naplánované na termíny na 19. 2., 19. 3., 16. 4., 21. 5., 18. 6., 17. 9., 15. 10., 19. 11. a 17. 12..

Doklady treba doručiť do Kancelárie prvého kontaktu buď osobne alebo e-mailom na adresu anna.kozmerova@ruzinov.sk a po overení obdržíte e-mail s potvrdením. Na výcviky bude dohliadať spoločnosť Dogtrainer. 

Zdroj: Ružinov