v-skolak-klube-v-novom-meste-si-zasportujete-na-novych-ihriskach

V ŠKOLAK klube v Novom Meste si zašportujete na nových ihriskách

Z rozmanitejších možností pre zdravý pohyb sa tešia deti aj dospelí z okolia Riazanskej, Letnej a Hálkovej ulice, kde stavbári zrekonštruovali vonkajšie priestory ŠKOLAK klubu. Po dokončení modernizácie interiérov sa stavebný ruch preniesol na ihriská, kde v posledných mesiacoch roka finišovali práce. Informuje o tom mestská časť Nové Mesto na sociálnej sieti.

„Multifunkčné ihrisko dostalo nielen vysoké oplotenie vhodné na loptové hry, ale aj osvetlenie, ktoré predĺži hodiny športovania. Okolo neho vznikla bežecká dráha s dvoma pruhmi, v blízkosti pribudlo florbalové ihrisko a rozbehová dráha s pieskovým doskočiskom. Všetky spomenuté športoviská majú moderný a bezpečný povrch z materiálu EPDM. Vítaným doplnkom a dnes aj veľmi potrebným tréningovým miestom pre najmenších účastníkov cestnej premávky je dopravné ihrisko. Rodiny zase ocenia viacgeneračnú oddychovú zónu, detské hracie prvky, či pódium pre menšie podujatia,“ približuje mestská časť na sociálnej sieti.

Pribudlo tu aj niekoľko chodníkov a na jar poteší oči novo vysadená zeleň. Projekt „Rekonštrukcia športového areálu na Riazanskej ulici – Školak klub – exteriér“ finančne podporilo hlavné mesto SR Bratislava z Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania – Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave. Výška poskytnutej dotácie bola 85 000 EUR.

Zdroj: Bratislava – Nové Mesto