vitazom-sutaze-„zelena-sprava-z-dunajskych-luhov“-sa-stala-skola-edulienka

Víťazom súťaže „Zelená správa z Dunajských luhov“ sa stala škola Edulienka

Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE, v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, zorganizovali Mládežnícku konferenciu na výhernej škole Edulienka, ktorá zavŕšila sériu ekotematických programov, zrealizovaných pre výhercov súťaže „Zelená správa z Dunajských luhov“.

Konferenciu otvorila riaditeľka školy, ktorá ocenila význam zapojenia sa školy do školskej súťaže. Nasledovali prezentácie žiakov výhernej triedy, ktorí absolvovali jednotlivé časti súťaže „Zelená správa“, konkrétne vedomostný kvíz „Spoznaj dunajské luhy“, terénnu prácu „Pomôž dunajským luhom“, úpravu hniezdísk na brehoch Dunaja a kreatívnu úlohu „Napíš správu z dunajských luhov“.

Na záver deti odprezentovali svoju výhru – letný environmentálny tábor na Divokej vode v Čunove, kde sa, okrem iného, naučili viazať rôzne uzly. Práve jeden z uzlov na záver konferencie naučili deti aj svojich spolužiakov, naviazali viacero lán do jedného celku a tak symbolicky vyjadrili vzájomnú súdržnosť.

Žiaci celej školy dostali spomienkové darčeky a vzdelávacie materiály, ktoré im umožnia upevniť si nové znalosti o prírode lužných lesov v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Konferencia je súčasťou prebiehajúceho projektu „Ecoregion SKHU“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 1 657 500 €.

Viac o programe sa dočítate TU.

Foto: FB Edulienka