vodaci-zlepsili-pristup-k vode-v karloveskej-zatoke

Vodáci zlepšili prístup k vode v Karloveskej zátoke

Najviac ho využijú sami vodáci, ale aj karloveská verejnosť, ktorá sa zúčastňuje výcvikov vodnej turistiky. Ostatní obyvatelia Karlovej Vsi a návštevníci ho môžu využiť na kúpanie, otužovanie, posedenie pri vode, čiastočne aj na rybolov. Členovia Klubu vodného slalomu Karlova Ves, ktorý vykonáva svoju činnosť prevažne v Karloveskej zátoke, upravili toto verejné priestranstvo nielen pre seba, ale aj pre iné kluby a aj mimoklubovú verejnosť. Spravili tak s finančnou podporou mestskej časti Karlova Ves v rámci projektu participatívneho rozpočtu PARTER. Ich projekt získal pri internetovom hlasovaní značný počet hlasov.

Hladina Dunaja sa bežne mení v rozsahu plus-mínus aj 4 metre a pri poklese vody zanecháva hrubú vrstvu bahna, ktoré znemožňuje rekreačné využitie priestoru v časti Karloveskej zátoky. Vodáci tam preto položili ďalšiu drevenú vrstvu na mostík, ktorý umožní prekonať toto bahno. Existujúci mostík stúpajúce bahno takmer pohltilo.

O mostík sa už 12 rokov stará Klub vodného slalomu Karlova Ves, vybudovali ho a udržiavali na vlastné náklady. Je zhotovený zo stavebného reziva, má dĺžku 30m a šírku 1,25 m. Práce na jeho rozšírení vykonali členovia klubu dobrovoľne, bez nároku na odmenu.

Zdroj: Karlova Ves