volne-miesta-pre-druhe-kolo-prijimacieho-konania-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-2022/2023

Voľné miesta pre druhé kolo prijímacieho konania na stredné školy pre školský rok 2022/2023

Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje voľné miesta pre druhé kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 na školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Vzhľadom na to, že počty voľných miest na jednotlivých školách sa ešte menia, aktuálne informácie o počte voľných miest možno získať od riaditeľov jednotlivých škôl.

Druhé kolo prijímacieho konania