vybudovanie-a-skvalitnenie-technickeho-vybavenia-odbornych-ucebni-v-zs-solosnica

Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Sološnica

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Sološnica.

Projekt financovaný z externých zdrojov prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Okres: Malacky

Obec: Sološnica

Celkové výdavky projektu: 107 370 €