vybudovanie-cyklochodnika-pezinok-–-limbach

Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach.

Vybudovanie cyklochodníka Pezinok Limbach je projekt, ktorý je schválený a podporený z externých fondov IROP 2014-2020. Po skolaudovaní stavby bude cyklochodník uvedený do bezpečnej prevádzky širokej všeobecnej verejnosti. Ide o prepojenie Železničnej stanice Pezinok so susednou obcou Limbach. Projekt cyklochodníka je prvým investičným počinom k ekologickej a alternatívnej mobilite v meste. Odľahčenie dopravy od automobilov je dlho dobejší proces, realizácia cyklochodníka v dĺžke 4,2 km je vstupom do riešenia komplexnej siete cyklotrás v meste aj s prepojením na susedné mestá a obce. Cyklistická infraštruktúra je súčasť mobility v meste, ktorá umožňuje alternatívy pre dochádzanie za prácou, za školou, za podnikaním, za zábavou, za turistikou a inými aktivitami. Doplnková infraštruktúra vytvára podmienky na skrášľovanie verejného priestoru spolu so zelenou, ktorá je nevyhnutná nielen z hľadiska ekologického, ale aj morálneho.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci IROP (vo výške 685 433 €).

Okres: Pezinok

Mesto: Pezinok

Celkové výdavky projektu: 1 439 955 €