vybudovanie-detskeho-ihriska-v-areali-na-dobsinskeho-ulici-v-obci-ivanka-pri-dunaji

Vybudovanie detského ihriska v areáli na Dobšinského ulici v obci Ivanka pri Dunaji

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Vybudovanie detského ihriska v areáli na Dobšinského ulici v obci Ivanka pri Dunaji.

Novým ihriskom sa skvalitnili možnosti na trávenie voľného času pre miestnu komunitu a utužovanie susedských vzťahov.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Ivanka pri Dunaji

Celkové výdavky projektu: 53 700 €

Nové detské ihrisko v areáli na Dobšinského ulici v Ivanke pri Dunaji