vymena-vytahu-v-budove-inkubatora-v-meste-malacky

Výmena výťahu v budove Inkubátora v meste Malacky

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Komplexná výmena výtahu v budove Inkubátora.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta.

Okres: Malacky

Mesto: Malacky

Celkové výdavky projektu: 37 104 €