vysadba-verejnej-zelene-v-obci-lozorno

Výsadba verejnej zelene v obci Lozorno

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Výsadba verejnej zelene v obci Lozorno.

Celkové výdavky za projekt predstavujú bežné výdavky spojené s nákupom, dovozom a výsadbou – počet vysadených drevín, sadeníc a kríkov za rok 2021: 134 ks.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Malacky

Obec: Lozorno

Celkové výdavky projektu: 6 366 €