vystavba-noveho-useku-miestnej-komunikacie-na-ulici-polna-v-obci-ivanka-pri-dunaji

Výstavba nového úseku miestnej komunikácie na ulici Polná v obci Ivanka pri Dunaji

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Výstavba nového úseku miestnej komunikácie na ulici Polná v obci Ivanka pri Dunaji.

V roku 2021 sa začala výstavba I. etapy novej komunikácie na Polnej ulici v úseku 260 m (35 000 €). V roku 2022 sa plánuje dokončenie I. etapy výstavby a v pláne sú ďalšie úseky Polnej. Nová komunikácia s chodníkom zásadne zvýši kvalitu dopravnej obsluhy i bezpečnosť chodcov.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpoctu obce

Okres: Senec

Obec: Ivanka pri Dunaji

Celkové výdavky pri Dunaji: 35 000 €