z ivanky-pri-dunaji-bezpecne-na-bicykli-do-bratislavy

Z Ivanky pri Dunaji bezpečne na bicykli do Bratislavy

Z Ivanky pri Dunaji či Vajnor sa po cyklotrasách pohodlne a bezpečne dostanete už na mnohé smery, no prepojenie na Zlaté piesky však mestskej časti stále veľmi chýba.

To bolo aj hlavnou témou pracovného stretnutia v Ivanke pri Dunaji v utorok 22.novembra, kde sa stretol starosta Vajnor Michal Vlček spolu so starostom Ivanky pri Dunaji Vladimírom Letenayom a so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti, Ministerstvom dopravy a prítomní boli aj experti na cyklodopravu, národný cyklokordinátor Peter Klucka, cyklokoordinátor za Bratislavský samosprávny kraj Ladislav Findl a za hlavné mesto Stano Skýva. Pripomienkovala sa pripravovaná štúdia realizovateľnosti cyklotrasy Ivanka pri Dunaji – Zlaté Piesky.

Na stretnutí sa predstavili návrhy možného trasovania cyklotrasy z Ivanky pri Dunaji, po električkovú trať na Zlatých Pieskoch. Preferovaná alternatíva by začínala pri Šúrskom kanáli na ceste k mohyle M.R. Štefánika a pokračovala by popri diaľnici D4 smerom k Seneckej ceste. Popri nej by sa navrhovaná cyklotrasa viedla cez existujúce mosty, ktoré doteraz slúžili pre poľnohospodársku techniku až k areálu rekreačného areálu Zlaté piesky a cez existujúcu lávku nad Seneckou cestou by sa cyklotrasa dostala až ku konečnej električiek na Zlatých pieskoch. Táto trasa by mala dĺžku cca 5,6 km a by slúžila ako cyklodopravná trasa nielen pre obyvateľov Ivanky pri Dunaji, ale ja pre Zálesie a Bernolákovo.

Zároveň sa predstavili aj alternatívne vedenia cyklotrás, aby sa prepojili nielen tieto obce s mestom Bratislava, ale aj napr. priemyselné parky, ktoré sa tu budujú. Realizácia tejto cyklotrasy bude trvať približne 2 roky. Vďaka tejto cyklotrase sa prepojí regionálna cyklotrasa JURAVA s Bratislavou.

Trasovanie a realizácia tejto cyklotrasy je v súlade s Koncepciou územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu – Aktualizácia č.2, schválená zastupiteľstvom BSK v marci 2021. Stretnutia sa zúčastnil za Bratislavský samosprávny kraj aj Ing. arch. Milan Beláček.

Foto: Michal Vlček – starosta Vajnor