za-trhanie-snezienok-v-chranenych-uzemiach-hrozi-pokuta

Za trhanie snežienok v chránených územiach hrozí pokuta

Snežienka, plným menom Snežienka jarná, sa po latinsky volá Galanthus Nivalis a patrí jej pozícia prvého symbolu jari asi tak výrazne, ako je symbolom prichádzajúcej jesene kŕdeľ odlietajúcich lastovičiek.

Vedeli ste, že snežienky sú zákonom chránené a za ich zber v chránenej oblasti hrozí pokuta viac ako 3-tisíc eur? Faktom je, že ak si chcete slobodne nazbierať snežienky, nemali by ste sa za nimi vybrať do oblastí, ktoré sa nachádzajú v treťom a vyššom stupni ochrany.

Za jeho odtrhnutie v oblasti s vyšším stupňom ochrany však previnilec riskuje pokutu. Snežienky sa smú trhať v záhradách, lúkach, lesoch, hájoch a iných oblastiach do druhého stupňa ochrany vrátane. Na území národných parkov, prírodných rezervácií a iných chránených areáloch s tretím až piatym stupňom ochrany je jej zbieranie a rovnako aj zber ďalších rastlín vrátane ich plodov zakázané. Zákaz sa vzťahuje aj na samotné kvety snežienok. Za ich nezákonné natrhanie hrozí previnilcovi pokuta až do výšky 3 300 eur. Natrhať si snežienky je teda dovolené, ale je potrebné dať si pozor, aby pochádzali z voľnej prírody maximálne v prvom a druhom stupni ochrany územia. Ak snežienky vyrástli napríklad v záhrade, je dovolené ich natrhať bez postihov.  Do roku 2003 bola snežienka jarná na Slovensku vo voľnej prírode chránená. Zapríčinil to masívny zber kvetov najmä pred Medzinárodným dňom žien.

V Bratislave sa nachádza niekoľko maloplošných chránených území. Patrí sem 14 chránených areálov – napríklad Jarovská bažantnica, Pečniansky les, Soví les, Chorvátske rameno; 9 prírodných rezervácií – napríklad Fialková dolina, Kopačský ostrov, Ostrovné lúčky, Dunajské ostrovy alebo Starý háj; 3 prírodné pamiatky – Rösslerov lom, Devínska lesostep a Pánsky diel; Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla a Chránený krajinný prvok Vápenický potok.

Zdroj: enviroportal.sk, Petržalka