zacali-sme-s-pracami-na-novom-zariadeni-pre-dospelych-ludi-s-autizmom

Začali sme s prácami na novom zariadení pre dospelých ľudí s autizmom

Odštartovali sme práce na úplne novom zariadení pre dospelých ľudí s poruchou autistického spektra. Sme v nultej fáze, aktuálne prebieha sanácia zhorenej bývalej škôlky na Znievskej.

„Je to veľká výzva, ale veľmi potrebná. Obyvateľstvo nám starne a pribúdajú ľudia s poruchou autistického spektra. Väčšina existujúcich miest pre dospelých má ambulantnú formu. Tá však nestačí. Preto reagujeme na veľký dopyt. Napríklad sme zriadili špecializované zariadenie v Plaveckom Podhradí a vytvorili tak miesta s celoročnou, pobytovou formou. V prípade Znievskej poskytne novovybudované zariadenie pobytovú sociálnu službu 12-tim klientom a ambulantnú približne 12-tim,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Stavba je už odovzdaná dodávateľovi. Momentálne sa realizuje nultá fáza projektu. Ide o kompletnú sanáciu zhoreniska bývalých stavebných objektov, ktoré boli dlhodobo znehodnotené a neslúžili účelu. Nakoľko bol v objektoch zaznamenaný výskyt nebezpečného materiálu azbestu, dodávateľ pristupuje k sanácii jednotlivých objektov odborným postupom v súlade s odporúčaním Okresného úradu životného prostredia a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, pričom predmetná búracia fáza bude ukončená do konca roka 2022. 

Nasledujúca fáza projektu má už hotovú architektonickú štúdiu. Prináša nielen úplne nový objekt centra pre poruchy autistického spektra, ale revitalizuje aj zanedbaný priestor ako celok s prihliadnutím na jeho funkčné urbanistické začlenenie. To v konečnom dôsledku rozširuje rôznorodosť a kvalitu územia.