zariadeniu-kastiel-sme-odovzdali-darceky-od-nasich-zamestnancov

Zariadeniu Kaštieľ sme odovzdali darčeky od našich zamestnancov

Odbor sociálnych vecí pod vedením Marice Šikovej každé Vianoce zorganizuje na úrade zbierku pre vybrané zariadenie. Tentokrát dostal darčeky dostal Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave.

„Tento rok budú mať vďaka našim kolegom krajšie Vianoce klienti župného Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ v Stupave. Odbor sociálnych vecí BSK zorganizoval zamestnaneckú zbierku a vybral zariadenie, ktorého klienti to najviac potrebujú. V Kaštieli žije veľa ľudí, ktorí sú zo sociálne slabších pomerov, bez rodín a príbuzných. Ďakujem pekne kolegom, ktorí im nahradili blízkych a nakúpili darčeky,“ poďakoval predseda Bratislavského kraja Juraj Droba zamestnancom, ktorí pomohli skrášliť sviatky zariadeniu.