zeleznice-chcu-zrekonstruovat-trat-medzi-stanicami-bratislava-–-nove-mesto-a uns

Železnice chcú zrekonštruovať trať medzi stanicami Bratislava – Nové Mesto a ÚNS

ŽSR pripravili zámer na obnovu ďalšej časti bratislavského železničného uzla. Po nedávnom predložení zámerov na modernizáciu západnej a východnej vetvy bratislavského železničného uzla na posudzovanie vplyvov na životné prostredie predložili Železnice Slovenskej republiky na posúdenie aj zámer na rekonštrukciu železničnej trate medzi stanicami Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Ústredná nákladná stanica. Predmetom zámeru je komplexná rekonštrukcia dvoch koľají elektrifikovanej trate dĺžky cca 3,9 km, po ktorej je v súčasnosti osobná doprava zabezpečovaná najmä regionálnou linkou S65. Rekonštrukcia tejto trate je súčasťou plánu ŽSR na obnovu bratislavského železničného uzla.

Cieľom rekonštrukcie je odstrániť súčasný nevyhovujúci stav železničnej infraštruktúry, vrátane mostných objektov, a tým zvýšiť traťovú rýchlosť zo súčasných 60 km/h aspoň na 80 km/h, zvýšiť bezpečnosť premávky a tiež zlepšiť komfort cestovania pre používateľov vlakovej dopravy. V predmetnom úseku sa v súčasnosti nenachádza žiadna zastávka ani stanica, no v budúcnosti tu pribudne nová zastávka Ružinov, ktorá je v súčasnosti v projektovej príprave.

Zámer rekonštrukcie počíta so zachovaním súčasného vedenia trate, pričom má prísť k obnove železničného zvršku aj spodku, výmene trolejového vedenia a úprave zabezpečovacích zariadení. Na trati sú dva mosty nad cestnými komunikáciami (Krasinského a Čučoriedková + Gagarinova/Popradská), ktoré budú taktiež opravené. V súčasnosti trať úrovňovo križuje tri komunikácie – na Ivanskej ceste, na Vrakunskej ceste a na ulici Na piesku. Tieto priecestia budú zachované aj po rekonštrukcii, na Vrakunskej ceste a ul. Na piesku je pre zvýšenie bezpečnosti navrhované doplnenie závor. Na Ivanskej ceste, kde dochádza k častým stretom cestných vozidiel s vlakmi, sa s osadením závor nepočíta.

Železnice odhadujú, že tieto rekonštrukčné práce by mohli trvať najviac osem mesiacov a vyžiadajú si niekoľko kratších úplných výluk vlakov. Realizácia prác bude závisieť od možností a priorít železníc, v ideálnom prípade by mohla byť zrealizovaná v najbližšom desaťročí.

Zdroj: imhd.sk