ziaci-maju-cas-na-podanie-prihlasky-na-stredne-skoly-do-20.-marca

Žiaci majú čas na podanie prihlášky na stredné školy do 20. marca

Žiaci majú na podanie prihlášky na strednú školu posledné dni. Prihlášku je potrebné podať do nedele 20. marca. Potvrdili to z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Po novom zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku. Žiak si môže podať prihlášku maximálne na štyri odbory, z toho najviac dva, ktoré si nevyžadujú overenie nadania a talentu a najviac dva odbory, na ktoré sa robia talentové skúšky,“ priblížili z rezortu školstva. Poradie škôl na prihláške, ktoré vyjadruje záujem žiaka, má len informačný charakter pre riaditeľov základných a stredných škôl.

Žiaci majú stále možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú boli prijatí. Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu či na konzervatória budú v máji. Prijímacie pohovory na stredné športové školy sú naplánované na obdobie od marca do mája. Prvý termín prijímacích pohovorov pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, je stanovený na 2. alebo 3. mája, druhý na 9. alebo 10. mája. Pri odboroch vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, sa uskutoční prvý termín prijímacích pohovorov 4. až 6. mája. Druhý termín bude od 11. do 13. mája.

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach. Prvá fáza, ktorá sa zameriava na overenie športového výkonu, sa uskutoční od 21. marca do 14. apríla pre všetky druhy športov. Druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie – má dva termíny. Prvý je od 4. do 6. mája, druhý od 11. do 13. mája.  

Zdroj: TASR

The post Žiaci majú čas na podanie prihlášky na stredné školy do 20. marca appeared first on Bratislavskykraj.sk.