ziaci-zakladnych-skol-sa-v-marci-mozu-zapojit-do-sutaze-vytvor-svoj-komiks

Žiaci základných škôl sa v marci môžu zapojiť do súťaže Vytvor svoj komiks

Miestna knižnica v Dúbravke a Dúbravské noviny vyhlasujú v rámci marca – mesiaca knihy výtvarnú súťaž Vytvor svoj komiks.

Súťaž je určená žiakom základnej školy, pričom tvoriť budú komiksy v dvoch kategóriách –1.stupeň ZŠ, a 2. stupeň ZŠ.

Vybrané dielka budú ocenené a neskôr aj vystavené v Miestnej knižnici na Sekurisovej.

Podpísané komiksy možno priniesť v obálke na vrátnicu miestneho úradu na Žatevnej 2, alebo odfotené vo formáte .jpg a spolu s údajmi zaslať e-mailom na tlacove@dubravka.sk.

Propozície súťaže: Povedz to bublinami

  • Technika: kresba, kombinovaná technika
  • Termín: od 15. februára do 31. marca 2023

Kategórie:

1. 1.stupeň ZŠ

2. 2. stupeň ZŠ

Vyhlásenie výsledkov v polovici apríla, porota ocení tri naj návrhy v každej kategórii

Formát: A4, A3

Podpísané komiksy možno priniesť v obálke na vrátnicu miestneho úradu na Žatevnej 2, alebo odfotené vo formáte .jpg a spolu s údajmi zaslať e-mailom na tlacove@dubravka.sk.

Ku každej ilustrácii pripíšte, k akej knižke bola nakreslená.

Osobné údaje budú spracované v zmysle GDPR.

Zdroj: Dubravka.sk